Braniewo, dnia 23.03.2020 r.

MKA.6840.6-2.2018.AS

 

OGŁOSZENIE

o odwołaniu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościami

Burmistrz Miasta Braniewa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zmianami) niniejszym informuje, o odwołaniu ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Królewieckiej, stanowiącej działkę ew. nr16/22obr. 1, będącej własnością Gminy Miasta Braniewa.

Przetarg miał odbyć się w budynku Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111 w dniu26.03.2020r. o godz. 10ºº.

UZASADNIENIE

Powodem odwołania przetargu jest podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny decyzja o ograniczeniu obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Braniewa.