Drukuj
Kategoria: Nieruchomości na sprzedaż
Odsłony: 1191

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 Lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 418/2 o powierzchni 1732m2 .

Przetarg odbędzie się dnia 18.02.2016 o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Cena wywoławcza wynosi 333.340zł. netto plus podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 33.340zł. najpóźniej do dnia 15.02.2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Braniewie , pokój nr 26 , tel. 55 6440110 lub 55 644 0112.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej - www.bip.braniewo.pl.