BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. 9 Maja w obrębie nr 2, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczoną numerem ewidencyjnym 152/2 o pow. 1391m2.

Przetarg odbędzie się dnia 11.03.2016 o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Cena wywoławcza wynosi 65.405zł. plus podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6.500zł. najpóźniej do dnia 08.03.2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Na nieruchomości mogą znajdować się grunty słabonośne , wskazane jest wykonanie przez nabywce badania gruntu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Braniewie , pokój nr 26 , tel. 55 6440110 lub 55 644 0112.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej - www.bip.braniewo.pl