Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone:

zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej,

zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.