Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Całkowity koszt: 178 049,79 zł

  • Wysokość dofinansowania: 85 143,96 zł (47,82%)
  • Wkład własny: 92 905,83 zł (52,18%)