Drukuj
Kategoria: Inwestycje
Odsłony: 643

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Os priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Całkowity koszt inwestycji: 2 621 760,39 zł