W dniu 26 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Braniewa odbyło się robocze spotknie z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej i Euroregionu Bałtyk, którego celem było omówienie bieżących tematów. Podczas spotkania omówiono dokładnie pomysły i plany związane z wizytą partnerów projektu w marcu 2024 r. w Polsce. Został również wskazany dokładny termin wyjazdu do Brukseli oraz wskazano potrzebę uczestnictwa Burmistrza w wskazanym wyjeździe.

IMG 9956

IMG 9957

IMG 9961

IMG 9962

 

W dniu 5 kwietnia 2023 r. po Sesji Rady Miejskiej w Braniewie, Radnych odwiedzili przedstawiciele Politechniki Gdańskiej na czele z Panią prof. Magdaleną Gajewską by po krótce przybliżyć Radnym cel i założenia projektu WaterMan. Dzięki temu spotkaniu Radni oraz goście zaproszeni na Sesję - w tym kierownicy jednostek organizacyjnych i prezesi spółek miejskich - mogli bardziej szczegółowo zapoznać głównymi zadaniami jakie ma przed sobą Urząd oraz terminami ich realizacji.

IMG 20230405 114404

IMG 20230405 111953

IMG 20230405 112605

WaterMan to projekt, który ma na celu przede wszystkim promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości których temat ten jest wciąż nowością. WaterMan dostarczy im wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.

Proces budowania potencjału obejmuje międzynarodowy proces partnerskiego uczenia się. Gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe z 6 krajów, wspierane przez instytucje badawczo-rozwojowe/ekspertów ds. współtworzą: 

1.Przykładowe strategie ponownego wykorzystania wody dla wybranych regionów modelowych, które łączą środki dla ponownego wykorzystania wody uzdatnionej, recyrkulacji wody zatrzymanej oraz akceptacji zainteresowanych stron i konsumentów dla ponownego wykorzystania wody. 

2.Zestaw uzupełniających działań pilotażowych dla ponownego wykorzystania wody, które przedstawiają typowe przypadki użycia i które dostosowują, testują i zatwierdzają konkretne rozwiązania do wykorzystania w BSR. Wyniki są przetwarzane w "Zestaw narzędzi do ponownego wykorzystania wody w BSR". Daje on innym władzom lokalnym i przedsiębiorstwom wodnym konkretne wskazówki, jak wspierać ponowne wykorzystanie wody i jest pro-aktywnie i szeroko rozpowszechniany.

Pod względem geograficznym WaterMan koncentruje się na południowych częściach BSR (południowo-wschodnia SE, DK, DE, PL, LT, LV, EE). Ta koncentracja na jednorodnej geologii i krajobrazie sprawi, że partnerskie uczenie się i transfer wiedzy będą bardziej efektywne.

Trzon partnerstwa WaterMan stanowią "praktyczni" partnerzy z poziomu lokalnego (władze lokalne, przedsiębiorstwa wodociągowe), którzy staną się "liderami" w promowaniu ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu współpracują oni z ekspertami w danej dziedzinie, którzy dostarczają im niezbędnej wiedzy, która wspiera ich w rozpowszechnianiu wyników projektu wśród innych zainteresowanych władz lokalnych i przedsiębiorstw wodociągowych w Regionie Morza Bałtyckiego.

 

PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Społeczeństwo inteligentnie korzystające z wody

Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Morza Bałtyckiego)

Rola STG ERB: partner z własnym budżetem

Poziom dofinansowania 85%

Budżet projektu:  4.377.046,00 EUR

Budżet STG ERB: 191.806,80 EUR

Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany wspólnie z 16 pełnymi partnerami i 27 partnerami stowarzyszonymi z PL, DK, SE, EE, DE, LT, LV , FI

 
Partnerzy projektu:
- Region Kalmar County (Lider)
- Kalmar Municipality
- Kalmar Water
- Vastervik Municipality
- Gmina Miasta Braniewa
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Politechnika Gdańska
- Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
- Bornholms Water A/S
- Bornholms Wastewater A/S
- Association "Klaipeda Region"
- Administration of Klaipėda
- Klaipeda University
- Kurzeme planning region
- Saldus Municipality
- Berlin Centre of Competence for gGmbH
 
WaterMan Logo Standard medium

W marcu 2023 r. odbyło się trzydniowe spotkanie partnerskie projektu WaterMan w Kalmarze w Szwecji. Oprócz omówienia podstawowych kwestii związanych z projektem każdy z partnerów zaprezentował siebie i swoje zaangażowanie w projekcie. Przedstawiciele wszystkich partnerów projektu wzięli udział w wizytach studyjnych w dwóch miejscach przyszłych pilotaży w Szwecji. Partnerzy zebrali nowe doświadczenia i inspiracje do działań lokalnych. Ostatni dzień poświęcony był administracyjnej i finansowej części projektu.

 

aaaaa

336658584 942004726809287 5083041730963270675 n

335728275 3958295771105597 5582451860255721217 n

336668301 145106305144242 7366827378184008869 n

Od rozpoczęcia projektu WaterMan, które miało miejsce na początku stycznia 2023 roku odbyło się już kilka spotkań online, w których uczestniczyli wszyscy partnerzy z 6 krajów.

Projekt WaterMan, który Miasto Braniewo realizuje wspólnie z partnerami m.in. ze Szwecji, Danii i Litwy oraz Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk i Politechniką Gdańską - wkroczył w fazę realizacji.

Za nami podpisanie umów, w związku z czym nadeszła pora na podział ról, doprecyzowanie zadań i ustalenie terminów ich realizacji. Tym celom służyło spotkanie, które odbyło się 26 stycznia 2023 r., w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Braniewie, Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA, Wodociągów Miejskich, Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Wśród zaplanowanych i omówionych podczas spotkania zadań, można wymienić:

- zbieranie inspiracji do lokalnych modelowych strategii ponownego wykorzystania wody,

- wypracowanie zestawu metod i narzędzi służących opracowaniu lokalnych strategii modelowych,

- przeprowadzenie badań przygotowawczych służących opracowaniu lokalnych strategii ponownego wykorzystania wody (m.in. inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej),

- ponadnarodowe współtworzenie lokalnych strategii modelowych i działań pilotażowych (w tym stworzenie panelu międzynarodowych ekspertów regularnie doradzających partnerom),

- projektowanie, testowanie i ocena lokalnych środków ponownego wykorzystania uzdatnionej wody (m.in. ponowne wykorzystanie wody z basenu miejskiego),

- projektowanie, testowanie i ocena lokalnych środków recyrkulacji zatrzymanej wody (m.in. miejski ogród deszczowy w pobliżu basenu miejskiego).

Istotą tego spotkania było także przygotowanie do wdrażania pilotaży, które będą przeprowadzone przez zespół Politechniki Gdańskiej na terenie Miasta Braniewa. W ramach tego punktu omówiono zakres przygotowań do pilotażu, role poszczególnych partnerów dla tego zadania i podział odpowiedzialności oraz budżet niezbędny do realizacji zadania. Omówiono też obowiązki wszystkich stron dotyczące działań komunikacyjnych i informacyjnych, prowadzenie niezbędnej promocji na stronach internetowych oraz na profilach społecznościowych i inne dozwolone formy popularyzacji działa oraz ich efektów szerokiemu gronu odbiorców.

Rozmowy także dotyczyły raportowania w systemie BAMOS+, ogólnych zasad jakie należy przestrzegać oraz płatności i ich form.

 

Partnerzy wymienili się także kontaktami i po kilku godzinach zakończono robocze spotkanie.

 

pp

kk

jj