Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach:

04.08.2023 r.
07.08.2023 r.
11.08.2023 r.
14.08.2023 r.
21.08.2023 r.
28.08.2023 r.


odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W załączeniu tabela z wykazem ulic: 

 zbiórka_odpadów_wielkogabarytowych_31.07.pdf

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje że w dniach:


06.02.2023 r.
10.02.2023 r.
13.02.2023 r.
17.02.2023 r.
20.02.2023 r.
27.02.2023 r.

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych


ZBIÓRCE PODLEGAJĄ:
odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoją objętość nie mieszczą się w
standardowych pojemnikach na odpady komunalne np. stoły, krzesła, komody, szafy,
tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, czyste panele i deski (bez elementów
plastikowych), ramy okienne (bez szyb), drzwi, wanny, pierzyny, rowery, zabawki dużych
rozmiarów, wózki dziecięce, suszarki na pranie oraz zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny itp.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić dzień przed ustalonym dniem zbiórki przy
obudowach pojemników na odpady komunalne lub bezpośrednio przed swoje posesje tak,
aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.
Odpady zgromadzone na terenie posesji (ogrodzonej) nie zostaną odebrane.


ZBIÓRCE NIE PODLEGAJĄ:
wszelkiego rodzaju materiały budowlane, remontowe i sanitarne np. umywalki, muszle
toaletowe oraz części samochodowe.

TERMIN GÓRA MIASTA - ULICE


06.02.2023 r. Nowopasłęcka, Bursztynowa, Żeglarska, Jachtowa, Smutna,
Nadbrzeżna, Olimpijska, Krótka, Parkowa, PCK,Morska,
Świętokrzyska,Sportowa, Jaskółcza, Słowicza, Mrówcza, Drozdowa,
Kwiatowa, Długa, Elbląska, Matejki.
10.02.2023 r. Wileńska, Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki, Pieniężnego, Gizewiusza,
Piaskowa, Kętrzyńskiego, 1-go Maja, Warmińska, Różana, Brzozowa,
Grzybowa,Zielona, Stefczyka, Grota Roweckiego, Dembińskiego,
Sucharskiego, Sowińskiego, Bema,Moniuszki, Fryderyka Chopina.
13.02.2023 r. Al. Wojska Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu, Marynarska,
Magazynowa, Portowa, Pl. Wolności, Wodna, Hozjusza, Kromera,
Pl. Strażacki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Mielczarskiego,
700-lecia, Sikorskiego, Jagiełły, Kopernika, Dąbrowskiego, Krasickiego,
Słoneczna, Reginy Protmann, E. Orzeszkowej.

TERMIN DÓŁ MIASTA – ULICE


17.02.2023 r. Pl. Piłsudskiego, Królewiecka, Wąska, Drewniana, 9-go Maja,
Baczyńskiego, Wiejska, Jaśminowa, Akacjowa, Wspólna, Cicha,
Przemysłowa.
20.02.2023 r. Szkolna, Rzemieślnicza, Skośna, Botaniczna, Łąkowa, Kołłątaja, Reja,
Staszica, Traugutta, Lisia, Kościelna, Młynarska, Lipowa, Żeromskiego,
Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.
27.02.2023 r. Armii Krajowej, Błotna, Konarskiego, Malinowa, Łącznikowa,
Kościuszki.

informacja

 

HARMONOGRAM

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA

NA 2022 ROK

UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa Właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów, a jeżeli nie jest to możliwe, wystawić pojemniki i worki przeznaczone do zbiórki odpadów przy drodze przejazdu samochodów odbierających odpady, w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych.

I. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH:

RAZ NA TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK – ULICE:

KRÓTKA-PARKOWA – PCK-MORSKA – ŚWIĘTOKRZYSKA – SPORTOWA – KWIATOWA – WILEŃSKA – BAŻYŃSKIEGO -MRĄGOWIUSZA – KAJKI – PIENIĘŻNEGO – GIZEWIUSZA – PIASKOWA – KĘTRZYŃSKIEGO - 1-GO MAJA – OLIMPIJSKA -BURSZTYNOWA

WTOREK- ULICE :

MATEJKI – AL. WOJSKA POLSKIEGO – SPACEROWA - PLAC GRUNWALDU – MARYNARSKA – MAGAZYNOWA – PORTOWA - PL. WOLNOŚCI – WODNA – HOZJUSZA – KROMERA - PL. STRAŻACKI – GDAŃSKA – FROMBORSKA – ŚWIĘTOJAŃSKA - ELBLĄSKA-MIELCZARSKIEGO-700-LECIA-SKOŚNA-PRZEMYSŁOWA- E.ORZESZKOWEJ

ŚRODA – ULICE:

WARMIŃSKA – RÓŻANA – BRZOZOWA – GRZYBOWA – JAGIEŁŁY – KOPERNIKA – DĄBROWSKIEGO – KRASICKIEGO - NOWOPASŁĘCKA – ŻEGLARSKA – JACHTOWA – SMUTNA – NADBRZEŻNA – JASKÓŁCZA – SŁOWICZA – MRÓWCZA – DROZDOWA - DŁUGA - 9-GO MAJA – BACZYŃSKIEGO – WIEJSKA – WSPÓLNA – CICHA – KOŁŁĄTAJA – REJA – STASZICA – TRAUGUTTA – LISIA – KOŚCIELNA – MŁYNARSKA - LIPOWA – ŻEROMSKIEGO - MOKRA

CZWARTEK – ULICE :

PL. PIŁSUDSKIEGO – KRÓLEWIECKA - ARMII KRAJOWEJ – BŁOTNA – SZKOLNA – RZEMIEŚLNICZA – KONARSKIEGO -MALINOWA – WĄSKA – ŁĄCZNIKOWA – DREWNIANA - SIKORSKIEGO – BOTANICZNA – MONIUSZKI – FRYDERYKA CHOPINA - ŁĄKOWA - KOŚCIUSZKI

PIĄTEK – ULICE:

ZIELONA – SŁONECZNA - REGINY PROTMANN – STEFCZYKA - GROTA ROWECKIEGO – DEMBIŃSKIEGO – SUCHARSKIEGO – SOWIŃSKIEGO – BEMA – KOLEJOWA - OLSZTYŃSKA

II. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH:

DWA RAZY W TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK / CZWARTEK – ULICE:

- GRZYBOWA

- PCK

- MARYNARSKA

- MORSKA

- ŚWIĘTOKRZYSKA

- SPORTOWA

- WILEŃSKA

- PORTOWA

- PL. WOLNOŚCI

- WODNA

- HOZJUSZA

- PL. STRAŻACKI

- SIKORSKIEGO

- ZIELONA

- SŁONECZNA

- BOTANICZNA

- MONIUSZKI

- ŁĄKOWA

- WIEJSKA

- DREWNIANA

- KRÓLEWIECKA

- ŻEROMSKIEGO

- TRAUGUTTA

- MALINOWA

- KONARSKIEGO

- WĄSKA

- ŁĄCZNIKOWA

- LISIA

- KOŚCIELNA

- MŁYNARSKA

- LIPOWA

- KOŚCIUSZKI

WTOREK / PIĄTEK – ULICE:

- MATEJKI

- WOJSKA POLSKIEGO

- PL. GRUNWALDU

- KROMERA

- GDAŃSKA

- FROMBORSKA

- ELBLĄSKA

- MIELCZARSKIEGO

- KRASICKIEGO

- 700-LECIA

- STEFCZYKA

- GROTA ROWECKIEGO

- DEMBIŃSKIEGO

- SUCHARSKIEGO

- SOWIŃSKIEGO

- BEMA

- PRZEMYSŁOWA

- 9- GO MAJA

- PL. PIŁSUDSKIEGO

- WSPÓLNA

- ARMII KRAJOWEJ

- BŁOTNA

- SZKOLNA

- KOLEJOWA

- OLSZTYŃSKA

- BŁ. R. PROTMANN

- DWORZEC KOLEJOWY

III. ODBIÓR ODPADÓW SELEKTYWNYCH:

1. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH ZEBRANYCH W WORKACH LUB POJEMNIKACH - TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:

RAZ W TYGODNIU

WTOREK-GÓRA MIASTA

ŚRODA - GÓRA MIASTA

Nowopasłęcka, Bursztynowa, Żeglarska, Jachtowa, Smutna, Nadbrzeżna, Krótka, Parkowa, PCK, Morska, Świętokrzyska, Sportowa, Jaskółcza, Słowicza, Mrówcza, Drozdowa, Kwiatowa, Długa, Wileńska, Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki, Pieniężnego, Olimpijska, Warmińska, Różana, Brzozowa, Grzybowa.

Matejki, Al. .Wojska-Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu, Marynarska, Magazynowa, Portowa, Pl. Wolności, Wodna, Hozjusza, Kromera, Pl. Strażacki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Elbląska, Mielczarskiego, E. Orzeszkowej,                700-lecia, Jagiełły, Kopernika, Dąbrowskiego, Krasickiego, Sikorskiego, Zielona, Słoneczna, Stefczyka, Grota Roweckiego, Dembińskiego, Sowińskiego, Sucharskiego, Bema, Moniuszki, F. Chopina. Gizewiusza, Piaskowa, Kętrzyńskiego,1-go Maja,, Botaniczna, Łąkowa.

CZWARTEK - DÓŁ MIASTA

PIĄTEK – DÓŁ MIASTA

Pl. Piłsudskiego, Królewiecka, Armii Krajowej, Błotna, Szkolna, Rzemieślnicza, Konarskiego, Malinowa, Wąska, Łącznikowa, Drewniana, 9-go Maja, Baczyńskiego, Wiejska, Wspólna, Kołłątaja, Cicha, Reja, Staszica.

Bł. Reginy Protmann, Traugutta, Lisia, Kościelna, Skośna, Młynarska, Lipowa, Żeromskiego, Przemysłowa, Kościuszki, Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.

2. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH ZEBRANYCH W POJEMNIKACH - TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:

DÓŁ MIASTA

ul. Pl. Piłsudskiego, ul. Królewiecka, ul. Armii Krajowej, ul. Błotna, ul. Szkolna, ul. Rzemieślnicza, ul. Konarskiego, ul. Malinowa, ul. Wąska, ul. Łącznikowa, ul. Drewniana, ul. 9-go Maja,
ul. Baczyńskiego, ul. Wiejska, ul. Wspólna,  ul. Kołłątaja, ul. Cicha, ul. Reja, ul. Staszica, ul. Bł. Reginy Protmann, ul. Traugutta, ul. Lisia, ul. Kościelna, ul. Skośna, ul. Młynarska, ul. Lipowa,
ul. Żeromskiego, ul. Przemysłowa, ul. Kościuszki, ul. Mokra, ul. Kolejowa, ul. Olsztyńska.

- WTOREK,PIĄTEK - TWORZYWA SZTUCZNE

- CZWARTEK - SZKŁO

- ŚRODA - PAPIER I TEKTURA

- CZWARTEK I PIĄTEK - BIOODPADY

GÓRA MIASTA

ul. Nowopasłęcka, ul. Bursztynowa, ul. Żeglarska, ul. Jachtowa, ul. Smutna, ul. Nadbrzeżna, ul. Krótka, ul. Parkowa,       ul. PCK, ul. Morska, ul. Świętokrzyska, ul. Sportowa, ul. Jaskółcza, ul. Słowicza, ul. Mrówcza, ul. Drozdowa,  ul. Kwiatowa, ul. Długa, ul. Wileńska, ul. Bażyńskiego, ul. Mrągowiusza, ul. Kajki, ul. Pieniężnego, ul. Olimpijska,   ul. Warmińska, ul. Różana, ul. Brzozowa, ul. Grzybowa, ul. Matejki, ul. Al. Wojska-Polskiego, ul. Spacerowa,Pl. Grunwaldu, ul. Marynarska, ul. Magazynowa, ul. Portowa, ul. Pl. Wolności, ul. Wodna, ul. Hozjusza, ul. Kromera, ul. Pl. Strażacki, ul. Gdańska, ul. Fromborska, ul. Świętojańska, ul. Elbląska, ul. Mielczarskiego, ul. E. Orzeszkowej,ul. 700-lecia, ul. Jagiełły, ul. Kopernika, ul. Dąbrowskiego, ul. Krasickiego, ul. Sikorskiego, ul. Zielona,ul. Słoneczna, ul. Stefczyka, ul. Grota Roweckiego, ul. Dembińskiego, ul. Sowińskiego, ul. Sucharskiego, ul. Bema, ul. Moniuszki,ul. F. Chopina, ul. Gizewiusza, ul. Piaskowa, ul. Kętrzyńskiego,ul. 1-go Maja, ul. Botaniczna, ul. Łąkowa.

 

-PONIEDZIAŁEK,PIĄTEK - TWORZYWA SZTUCZNE

-WTOREK -SZKŁO

- ŚRODA - PAPIER I TEKTURA

- PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK - BIOODPADY

 

3. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH ZEBRANYCH W POJEMNIKACH – POPIÓŁ

DWA RAZY W MIESIĄCU W OKRESIE :

01.01.2022r - 30.04.2022r ORAZ 01.09.2022r – 31.12.2022r

MIESIĄC:

DZIEŃ:

STYCZEŃ

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

LUTY

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

MARZEC

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

KWIECIEŃ

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

WRZESIEŃ

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

PAŹDZIERNIK

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

LISTOPAD

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

GRUDZIEŃ

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA


4. ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ.

5 RAZY W ROKU:

TERMIN

GÓRA MIASTA - ULICE

03.02.2022r

06.05.2022r

01.08.2022r

03.10.2022r

01.12.2022r

Nowopasłęcka, Bursztynowa ,Żeglarska, Jachtowa, Smutna, Nadbrzeżna, Olimpijska Krótka, Parkowa ,PCK, Morska, Świętokrzyska, Sportowa, Jaskółcza, Słowicza, Mrówcza, Drozdowa, Kwiatowa, Długa, Elbląska ,Matejki.

04.02.2022r

09.05.2022r

05.08.2022r

07.10.2022r

05.12.2022r

Wileńska, Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki ,Pieniężnego, Gizewiusza, Piaskowa, Kętrzyńskiego, 1-go Maja, Warmińska, Różana, Brzozowa, Grzybowa, Zielona, Stefczyka, Grota Roweckiego, Dembińskiego, Sucharskiego, Sowińskiego, Bema, Moniuszki ,Fryderyka Chopina.

07.02.2022r

13.05.2022r

08.08.2022r

10.10.2022r

09.12.2022r

Al. Wojska Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu, Marynarska, Magazynowa, Portowa,                Pl. Wolności, Wodna, Hozjusza, Kromera, Pl .Strażacki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Mielczarskiego, 700-lecia, Sikorskiego, Jagiełły, Kopernika, Dąbrowskiego, Krasickiego, Słoneczna, Reginy Protmann, E. Orzeszkowej.

TERMIN

DÓŁ MIASTA – ULICE

11.02.2022r

16.05.2022r

11.08.2022r

14.10.2022r

12.12.2022r

Pl. Piłsudskiego, Królewiecka, Wąska, Drewniana,9-go Maja, Baczyńskiego, Wiejska, Wspólna, Cicha, Przemysłowa.

14.02.2022r

20.05.2022r

22.08.2022r

17.10.2022r

16.12.2022r

Szkolna, Rzemieślnicza, Skośna, Botaniczna, Łąkowa, Kołłątaja, Reja, Staszica, Traugutta, Lisia, Kościelna, Młynarska, Lipowa, Żeromskiego, Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.

18.02.2022r

23.05.2022r

25.08.2022r

21.10.2022r

19.12.2022r

Armii Krajowej, Błotna, Konarskiego, Malinowa, Łącznikowa, Kościuszki.

IV. MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE:

3 RAZY W ROKU

MAJ, LIPIEC ORAZ WRZESIEŃ 2022r.

V. MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE:

1 RAZ W MIESIĄCU :

MYCIE POJEMNIKÓW KAŻDEGO PIERWSZEGO -PRACUJĄCEGO DNIA MIESIĄCA

DEZYNFEKCJA POJEMNIKA PO KAŻDYM OPRÓŻNIENIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

VI. MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:

2 RAZY W ROKU:

MAJ ORAZ SIERPIEŃ

VII. DOSTARCZANIE WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH SELEKTYWNIE:

TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:

Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zebranych selektywnie dostarczane będą dla właścicieli nieruchomości w terminach odbioru tych odpadów. Nowe worki dostarczane będą w ilości i rodzaju odpowiadającej liczbie odebranych worków. Mogą być również odbierane w siedzibie Empegieka sp.zo.o ,ul .Morska 55, 14-500 Braniewo.

UWAGA!

W BRANIEWIE PRZY UL. MORSKIEJ 55 (TEREN PRZEDSIĘBIORSTWA EMPEGIEKA SP. Z O.O.) FUNKCJONUJE PUNKT (PSZOK), DO KTÓREGO MIESZKAŃCY MIASTA BRANIEWA MOGĄ DOSTARCZAĆ BEZPŁATNIE ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

PUNKT CZYNNY :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 8:00 – 17:00

SOBOTY: 10:00 – 13:00