Komunikat związany z sytuacja na Ukrainie
– przeciwdziałanie handlowi ludźmi


Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.


W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

hl

 

hl2

hl3

Informujemy, iż na stronie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, funkcjonuje strona internetowa poświęcona działaniom pomocowym, na której można zgłosić chęć udzielenia pomocy lub zgłosić potrzebę wsparcia pomoc .

Poniżej link do strony:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

solidarni

 

Dobryj deń,

 

Perekazuju u prykłupleni ważływi jurydiczni informaciji dla Ukraińciw opracjowane czerez juryducznyj kabinet Wardyńscy i Wspólnicy. Możete perekazuwaty komu potribni.

 

Szcze połuczyła taki informaciji:

1.      Nie jest obecnie zalecane ubieganie się ochronę międzynarodową (status uchodźcy), z uwagi na fakt, że jest to procedura długotrwała i uniemożliwiająca pracę w Polsce przez pierwsze 6 miesięcy od złożenia wniosku, podczas gdy obywatele Ukrainy korzystają z ułatwień w dostępie do rynku pracy i planowane jest jego dalsze otwarcie (praca bez konieczności uprzedniego uzyskania jakichkolwiek zezwoleń).

2.      Aktualnie nie jest zalecane podejmowanie jakichkolwiek kroków związanych z legalizacją pobytu w Polsce. Planowane są zmiany przepisów, które prawdopodobnie przyznają wszystkim obywatelom Ukrainy legalny pobyt automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

3.      Nikt z obywateli Ukrainy znajdujących się na terytorium Polski nie zostanie wydalony z kraju ani nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji z powodu upływu okresu legalnego pobytu czy to w ruchu bezwizowym, na podstawie wizy czy na podstawie zgody Komendanta Straży Granicznej na wjazd (bez paszportu). W szczególności nie istnieje obowiązek legalizacji pobytu w ciągu 14 dni od wjazdu.

Podobno jeszcze trwają prace nad specustawą, ale zapowiadają się następujące udogodnienia:

 

- w przypadku zatrudnienia obywateli Ukrainy – wystarczy zgłoszenie tego faktu w ciągu 7 dni jak dotąd dla Polaków

 

- otrzymają dostęp do świadczeń i opieki medycznej.

 

Wytanija Wsim

Слава Україні!

 

Olha Kożuszko-Pawełas

 

 

Krótka_wersja_przekraczanie-granicy-i-laczenie-rodzin-obywatele-ukrainy-28-02-ukr.pdf

pobyt-i-praca-w-polsce-obywatele-ukrainy-_ukr.pdf

wjazd-do-polski-samochodem-i-obowiazek-ubezpieczenia-obywatele-ukrainy-.pdf

solidarni

 

plakatUApolski

plakatUAukrainski

Drodzy Mieszkańcy, w odpowiedzi na Wasze liczne pytania przygotowałem komunikat, z którego dowiecie się na temat:

Pomocy finansowej na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

Zbiórki artykułów na ten cel.

Wsparcia oświatowego, na które w naszym mieście mogą liczyć dzieci z Ukrainy.

Wsparcia w zakwaterowaniu uchodźców

Innych istotnych informacji dotyczących udzielania pomocy osobom z Ukrainy.

POMOC FINANSOWA

Zachęcam Was do wsparcia finansowego na rzecz potrzebujących osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. Po spotkaniach z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej wspólnie zainicjowaliśmy otwarcie subkonta o nazwie POMOC DLA UKRAINY funkcjonującego przy rachunku bankowym Stowarzyszenia „SOCJAL” , które zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi ma możliwość udzielania wsparcia i pomocy uchodźcom.

Nr rachunku to 68 8313 0009 0036 8546 2000 0070.

ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW

W poniedziałek w Braniewskim Centrum Kultury uruchomiony został punkt zbiórki artykułów, które mogą być przydatne dla ofiar wojny na Ukrainie oraz dla uchodźców. Koordynuje go Dyrektor BCK, Pani Anna Kowalczyk (nr tel. 601 430 395).

WSPARCIE OŚWIATOWE

Obowiązują wytyczne w sprawie uczęszczania dzieci uchodźców do naszych placówek oświatowych. Uspokajam - nie ma najmniejszego problemu z zapewnieniem opieki dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. W sprawie przyjęć należy się kontaktować bezpośrednio z dyrektorami szkół i przedszkoli.

WSPARCIE W ZAKWATEROWANIU

To bardzo ważne - w pierwszej kolejności zapewnia się opiekę i wsparcie uchodźcom w miejscach wskazanych przez Wojewodę.

Osoby muszą być zarejestrowane w punktach recepcyjnych.

Organizowanie pomocy poza procedurami wyznaczonymi przez Wojewodę nie będzie wspierane finansowo ze środków rządowych.

Informuję Was, że została uruchomiona strona internetowa PomagamyUkrainie.gov.pl, za pośrednictwem której można znaleźć wszelkie informacje związane z niesieniem pomocy uchodźcom i Ukrainie.

Uchodźcy są objęci bezpłatną opieką medyczną w ramach NFZ.

WAŻNE KONTAKTY:

w sprawie procedur związanych z zapewnieniem pomocy uchodźcom możecie kontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta Braniewa, Panem Markiem Wynimko (nr tel. 535 568 998).

Infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 987.

Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców 47 721 75 75.

Legalizacja pobytu www.ua.gov.pl.

  • Punkt Recepcyjny: ul. Niepodległości 53/55 w Olsztynie.