Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie informuje, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę,  Fundusz uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, którego celem jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski.

Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” jest podzielony na moduły:

Moduł I skierowany jest do osób indywidualnych i dotyczy pomocy w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dysponentem środków będą Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Moduł II programu adresowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych. Samorządy mogą uzyskać wsparcie finansowe zarówno na działania prowadzone samodzielnie, jak i na te, które zleciły do realizacji organizacjom pozarządowym. Fundusz nie określa katalogu wspieranych działań; samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb związanych z pobytem uchodźców z niepełnosprawnościami na danym terenie.

Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym. Wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.

Szczegóły znajdują się pod linkiem:   https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/

Z poważaniem,

    Justyna Byczkowska-Ślęzak
Specjalista
ds. postępowań skargowych na brak dostępności

Oddział Warmińsko-Mazurski
tel. 897229016
kom. 
www.pfron.org.pl
Profil Facebook
Profil Twitter
 
ul. A. Mickiewicza 21/23
10-508 Olsztyn

Załącznik :

POMOC_UKRAINIE_GMINY.pdf

 

image001