znaki strona www 4

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Dofinansowanie: 145 086,74 zł
Całkowita wartość: 145 086,74 zł

Program Maluch plus 2021 dofinansowanie miejsc opieki w żłobku Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa, dofinansowanie 23 040 zł, całkowita wartość 28 800 zł

W dniu 23 czerwca 2021r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasta Braniewa a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 23 040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania 24 miejsc żłobkowych w Żłobku Miejskim przy ul. Sucharskiego. Dofinansowanie jest udzielone w ramach z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2021”.

 placgrunwaldu

Projekt Miasta Braniewa „Przebudowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, w tym miejsc postojowych i traktów pieszo- rowerowych” uzyskał dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja na rok 2020)

Łączna wartość zadania zaplanowana do realizacji w 2020 i 2021 roku to 2 244 181,50 zł, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 1 749 809,74 zł - 80%- kosztów kwalifikowanych (2 187 262,17).