Zapraszamy na spacer badawczy w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Spacer będzie miał formę przejazdu rowerowego po terenie całego Braniewa z kilkoma przystankami, podczas, których będziemy rozmawiać o obecnej funkcjonalności i atrakcyjności miasta, konkretnych zmianach związanych z przyszłym zagospodarowaniem tego obszaru i wspólnie nad nimi dyskutować.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisane listy obecności i akceptacja regulaminu.

Link do regulaminu: https://tiny.pl/9m4dl

Wnioski ze spaceru badawczego zostaną uwzględnione w przygotowywanym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Miejsce zbiórki rowerzystów: Plac przy Braniewskim Centrum Kultury

Data: 7 sierpnia 2021r. godz. 14.00

Przewidywany czas objazdu: ok. 2 godzin

Przejazd zakończy się na terenie kąpieliska przy ul. Długiej, gdzie w godzinach 16-18 będzie rozstawiony punkt konsultacyjny (planowane ognisko, gorące napoje) oraz mobilny punkt Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.