Zapraszamy na spacer badawczy w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Spacer będzie miał formę przejazdu rowerowego po terenie całego Braniewa z kilkoma przystankami, podczas, których będziemy rozmawiać o obecnej funkcjonalności i atrakcyjności miasta, konkretnych zmianach związanych z przyszłym zagospodarowaniem tego obszaru i wspólnie nad nimi dyskutować.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisane listy obecności i akceptacja regulaminu.

Link do regulaminu: https://tiny.pl/9m4dl

Wnioski ze spaceru badawczego zostaną uwzględnione w przygotowywanym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Miejsce zbiórki rowerzystów: Plac przy Braniewskim Centrum Kultury

Data: 7 sierpnia 2021r. godz. 14.00

Przewidywany czas objazdu: ok. 2 godzin

Przejazd zakończy się na terenie kąpieliska przy ul. Długiej, gdzie w godzinach 16-18 będzie rozstawiony punkt konsultacyjny (planowane ognisko, gorące napoje) oraz mobilny punkt Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.

Urząd Miasta Braniewa prowadzi prace nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa.

Jest to dokument określający kierunki rozwoju i funkcjonowania Braniewa na najbliższe 10, 20 lat.
Zapraszamy Was do wspólnej pracy nad wizją rozwoju miasta. Zachęcamy do wypełnienia ---> ANKIETY <--- dotyczącej tego, jak postrzegacie Miasto Braniewo i w jaki sposób korzystacie z miejskich przestrzeni.
Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie około 15 minut.

Link do ankiety: https://forms.gle/CWMwq7Ug8zV3Yf1f7

Dziękujemy!

Gmina Miasta Braniewa przystąpiła do realizacji indywidualnego planu konsultacji w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” realizowanego przez Fundację Stabilo i WiseEuropa, Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program konsultacji społecznych dotyczy tematyki związanej z wytycznymi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa i ma na celu jak największe zaangażowanie mieszkańców miasta w tworzenie dokumentów planistycznych. 

IMG 20210507 100448

IMG 20210507 102213

IMG 20210507 103726

IMG 20210507 110350

IMG 20210507 113942

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że Urząd Miasta Braniewa przystępuje do opracowania nowego dokumentu planistycznego Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: Studium).

Dokument będzie decydował o sposobie zagospodarowania terenów w naszym Braniewie. Przed uchwaleniem dokumentu przez Radę Miasta i ustaleniem ostatecznej treści Studium odbędzie się proces konsultacji z mieszkańcami Braniewa. Do końca roku 2020 zaplanowane są m.in, spotkania konsultacyjne z ekspertem, ankiety, spacer badawczy czy badana focusowe.

Teraz jest właściwy moment abyście przedstawili Państwo swój pomysł na miasto.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej szczegółów wkrótce.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą, w której jasno i czytelnie przestawiono, czym jest Studium i Planowanie przestrzenne

Broszura