Od 30 grudnia  2016 roku w Braniewie funkcjonuje Warmińsko- Mazurska Specjalna  Strefa Ekonomiczna. Starania władz samorządowych przyniosły oczekiwany skutek . Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016r. rozpoczęły funkcjonowanie „Podstrefy Braniewo”.  W pierwszym etapie  włączono tereny przy ulicy Szkolnej  „Rogity” o wielkości 7,89ha.

 „Rogity” wielkość terenu  to  7,89ha. 

Teren położony  na obrzeżach miasta, przy drodze wyjazdowej do miejscowości Rogity, w pobliżu dworca kolejowego, ramp i terminali przeładunkowych.