Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.braniewo.pl,  na okres 21 dni zostały wywieszone  Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09.11.2017 Nr: 228/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.