BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA OGŁASZA

- CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Błotnej w obrębie nr 3, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym 300/1o pow. 1 265m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/5 w drodze dz. nr300/2o pow. 796m2 cena wywoławcza wynosi 90 870,00 zł. plus podatek VAT, wadium 9 500,00 zł. Przetarg odbędzie się dnia 27.10.2017 r. o godz. 09ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 23.10.2017 r.

- DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, na cele produkcyjno-usługowo-składowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/21o pow. 2925m2 cena wywoławcza wynosi 206 330,00 zł., wadium 21 000,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 16/21 jest zwolniona z opodatkowania VAT.Przetarg odbędzie się dnia 27.10.2017 r. o godz. 10ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 23.10.2017 r.

- PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT.Przetarg odbędzie się dnia 27.10.2017 r. o godz. 11ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 23.10.2017 r.

- DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. 9 Maja w obrębie nr 2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wraz z udziałem 1/8 w drodze dz. nr 97/10 o pow. 2352 m2,oznaczonych numerami ewidencyjnymi:97/7 o pow. 788 m2cena wywoławcza 51.124 zł (wadium 5100 zł), 97/8 o pow. 794 m2cena wywoławcza 48.364(wadium 4800 zł), 97/9 o pow. 793 m2cena wywoławcza 48.314(wadium 4800 zł), 97/11 o pow. 1143 m2cena wywoławcza 57.704(wadium 5700 zł), 97/13 o pow. 1158 m2cena wywoławcza 58.374(wadium 5840 zł), 97/15 o pow. 1156 m2cena wywoławcza 58.284(wadium 5830 zł), 97/17 o pow. 1153 m2cena wywoławcza 58.154(wadium 5820 zł), 97/19 o pow. 1112 m2cena wywoławcza 56.334(wadium 5600 zł)do cen nieruchomości doliczony będzie podatek VAT. Przetarg odbędzie się dnia 27.10.2017 r. o godz. 12ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 23.10.2017 r.