BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Stefczyka w obrębie nr 12, pod zabudowę garażową szeregową, każda z przedmiotowych działek o powierzchni 21 m²,

Cena wywoławcza każdej z przedmiotowych działek wynosi 4.482,00zł, sprzedaż wraz z udziałem 1/105 w działce nr 116 stanowiącej dostęp do drogi publicznej

  • 8/146 – wadium 450,00 zł

  • 8/147 – wadium 460,00 zł

  • 8/148 – wadium 470,00 zł

  • 8/149 – wadium 480,00 zł

  • 8/150 – wadium 490,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 22.09.2017 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 18.09.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10.

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych www.bip.braniewo.pl