Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały umieszczone zarządzenia z dnia 26.06.2017r Nr 119/2017 i 120/2017-w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.