BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA OGŁASZA : 

- PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, na cele produkcyjno-usługowo-składowe, oznaczoną numerem ewidencyjnym 16/21 o pow. 2925 m2 cena wywoławcza wynosi 292 500,00 zł., wadium 29 250,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 16/21 jest zwolniona z opodatkowania VAT. Przetarg odbędzie się dnia 21.07.2017 r. o godz. 10ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 17.07.2017 r.

- TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Błotnej w obrębie nr 3, pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną numerem ewidencyjnym 300/1 o pow. 1 265 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1/5 w drodze dz. nr 300/2 o pow. 796 m2 cena wywoławcza wynosi 90 870,00 zł. plus podatek VAT, wadium 9 500,00 zł. Przetarg odbędzie się dnia 21.07.2017 r. o godz. 11ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 17.07.2017 r.

- CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonych numerem ewidencyjnym : 419/5 o pow. 883 m2, cena wywoławcza wynosi 72 720,00 zł., wadium 7 300,00 zł; 419/4 o pow. 931 m2, cena wywoławcza wynosi 76 670,00 zł., wadium 7 800,00 zł; 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 419/5, 419/4 i 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT. Przetarg odbędzie się dnia 21.07.2017 r. o godz. 12ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 17.07.2017 r.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl www.bip.braniewo.pl