BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Braniewa ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl  na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 27/2017 , Nr 29/2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży oraz do  oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej z dnia 08.02.2017r.