BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Braniewa ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl  na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży oraz do  oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej z dnia  01.02.2017r.