BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Braniewa ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu  z dnia  18.01.2017r.