KRR ZDROWE BRANIEWO

Serdecznie zaprasza

od 28.04.2018r

do 06.05.2018r

PROMOCYJNA CENA BILETÓW

tylko

5  zł za godz.

- dzieci i młodzież szkolna

/za okazaniem   w a ż n e j   legitymacji szkolnej/