Drukuj
Kategoria: Sport
Odsłony: 349

V Edycja

Pływajmy Razem 2022

Kryta pływalnia, Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w Zawodach Pływackich

 1. Cele imprezy

- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży

- popularyzacja sportu wśród społeczności lokalnej

- kształtowanie pozytywnych wzorców

 1. Organizator zawodów:

 1. Miejsce, terminy i czas zawodów

 1. Miejsce: Kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA, ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo

 2. Termin:

 

 

 1. Uczestnictwo, kategorie, dystans

- W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 5 lat

- Zawodnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

- Osoby startujące nie powinny mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach

- Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo oraz udzielenie organizatorowi zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych.

 

 

 1. Informacje techniczne:

 

 1. Zgłoszenia:

 

 1. Wpisowe

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych oraz środków z wpłat uczestników.

Opłata startowa – 35zł

Wpłata na konto bankowe:

Stowarzyszenie Sportowe RIM TIM TEAM

92 2030 0045 1110 0000 0263 6170

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, Pływajmy Razem 2022

lub w Kasie Pływalni MOS Zatoka

 

 

W ramach opłaty startowej zawodnik:

 

 1. Klasyfikacja

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Postanowienia końcowe:

Oświadczenie_Pływajmy_Razem_2022.pdf

Pływajmy 4