Drukuj
Kategoria: Sport
Odsłony: 2139

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA wraz ze Stowarzyszeniem RIM TIM TEAM dziękuje za czynny udział mieszkańców w aktywności ruchowej pod nazwą BRANIEWSKA MAŁA KORONA. W imprezie tej udział wzięło 130 osób.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców bieganiem, MOS ZATOKA, RIM TIM TEAM i KRR ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia zaprasza do udziału w kolejnej imprezie pod nazwą Braniewski Maraton na RATY.

Maraton składać się będzie z 6 etapów. Biegi odbywać się będą raz w miesiącu w ostatni weekend w miesiącach styczeń – czerwiec. Każdy z etapów odbędzie się na innym dystansie i w innym miejscu co po zsumowaniu da wynik 42,195 km czyli pełny Maraton.

Dla dzieci szkół podstawowych wprowadzamy MINI MARATON na dystansie 6x1666m.

Udział biorą wszyscy chętni bez przeciwwskazań lekarskich, osoby nieletnie za zgodą opiekunów prawnych.

Odpłatność od każdego uczestnika wynosi 10zł, za uczestnictwo w jednym etapie (w tym wejście na basen).

Informacje o każdym z etapów podawane będą:

- na stronie internetowej www.braniewo.pl/aktualności zakładka SPORT,

- FACEBOOK Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA https://www.facebook.com/moszatoka/

- na stronie Krytej Pływalni ZDROWE BRANIEWO www.zdrowe.braniewo.pl

- w lokalnych mediach.

Nagrody:

 1. Każdy kto ukończy maraton otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Osoby, które zajmą pierwsze 3 miejsca w kategorii OPEN zostaną uhonorowane pucharem i nagrodą.
 3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetki.
 4. Wśród uczestników, którzy ukończą Maraton na RATY rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, w tym nagroda główna (o wartości 500 zł – Maraton, Mini Maraton - 200 zł).

Kategorie wiekowe:

 1. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn.
 2. Szkoły podstawowe mini- maraton.
 3. Szkoły gimnazjalne.
 4. Młodzież ponadgimnazjalna do lat 18-tu
 5. 19 lat -35 lat
 6. 36 lat – 45 lat
 7. 46 lat – 55 lat
 8. 56 lat +
 9. Nordic Walking

Uwagi:

 1. Pomiar każdego z etapów będzie ręczny i wpisywany będzie na kartę startową.
 2. Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w którymś z etapów mogą indywidualnie po uzgodnieniu z organizatorem zaliczyć go, jednak nie później niż przed następnym etapem.
 3. Każdy uczestnik otrzyma kartę startową, na której będzie udokumentowane uczestnictwo w poszczególnych etapach, co upoważniać będzie do wejścia na basen.
 4. Nagrody zostaną rozlosowane wśród obecnych uczestników biegów na Oficjalnym Zakończeniu w dniu 3 lipca podczas Pikniku Miejskiego organizowanego na terenie Parku MOS ZATOKA. Dzieci i młodzież niepełnoletnia biorą udział w losowaniu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

PIERWSZY ETAP 31 STYCZNIA GODZ. 11.00

ZBIÓRKA PARKING BASEN MIEJSKI

Zapisy od godziny 10.00 na Basenie Miejskim