Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w dniach 21-22 kwietnia 2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

ZBIÓRCE PODLEGAJĄ:

meble domowej elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace itp.), meble ogrodowej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, w szczególności farby} lakiery i środki ochrony roślin, itp.

Wydział Inwestycji i Promocji Urzędu Miasta w Braniewie informuje, że :

– podpisana została umowa i już w maju br. przeprowadzony zostanie remont nawierzchni ul. Wąskiej w Braniewie,

– trwa budowa dróg, kanalizacji deszczowej i oświetlenia powstającego osiedla przy ul. Olimpijskiej w Braniewie- termin zakończenia robót – wrzesień 2016r.

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuje, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu marcu 2016 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej
ŚP. Wiktorii Wizner
najstarszej mieszkanki Braniewa
składają
Monika Trzcińska Burmistrz Miasta Braniewa
Winicjusz Sokół Zastępca Burmistrza
oraz pracownicy Urzędu Miasta w Braniewie

 

16 i 17 kwietnia w godz. 9.00-13.00 w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie przy ul. Sikorskiego 15