W dniu 2 lipca 2020r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego Andrzejem Hlawacikiem, który zaprezentował ofertę bardzo atrakcyjnych pożyczek unijnych.

Dla zainteresowanych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu zamieszczamy prezentację z informacjami o szczegółach pożyczek.

Więcej informacji można również uzyskać w Instytucjach Finansujących -pośrednicy BGK, które zajmują się przyjmowaniem wniosków oraz doradztwem (bezpłatnie)

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Tel: 55 248 10 91,92,93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A

Tel: 23 697 06 66

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Tel: 89 647 52 50, 89 647 51 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

Tel: 89 625 36 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

Tel: 89 521 12 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Prezentacja - UM Braniewo 02.07.2020 r. 

BGK warmońsko mazurskie baner 1080x675

 

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 – 2024 w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż , budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych 3   i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b) instalacja rozsączająca,

c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m 3 pojemności,
 • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m 3   pojemności (w przypadku
 • zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m 3   wymagane jest aby w ramach
 • dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m 3 pojemności,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Moja woda” znajdą się na stronie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/06/30/1-lipca-rusza-nabor-wnioskow-w-programie-moja-woda/

Informacji udzielają też pracownicy Funduszu dostępni pod numerami telefonów: 89-5220277, 089 5220205,  89-5220213.

Regulamin_Moja_Woda.pdf

woda

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne webinarium. Szczegóły w poniższym ogłoszeniu. Spotkanie odbędzie się 10 lipca 2020 r. od 10:00 do 10:40 na bezpłatnej Platformie Webex (link do spotkania zostanie wysłany uczestnikom najpóźniej w dniu wydarzenia). 

ogłoszenie o spotkaniu 10.07.20201

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta w placówkach, w których zlokalizowane były lokale wyborcze strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili dezynfekcję.

Dezynfekcja polegała na ozonowaniu wszystkich pomieszczeń, w której przebywali osoby uczestniczące w wyborach.

dez1

dez2

dez3

dez4

dez5

Prezes Rady Ministrów wprowadził na terenie całego kraju II stopień alarmowy BRAVO -CRP (dotyczący bezpieczeństwa teleinformatycznego). Stopień obowiązuje od 26.06.2020 r., (od godz. 00:01) do 29.06.2020 r., ( do godz. 23:59) i jest związany z wyborami prezydenckimi.

Co to jest stopień alarmowy BRAVO-CRP?

Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest drugim w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Co to oznacza?

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

       Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym właściwą jednostkę Policji.