Ministerstwa i instytucje rządowe regularnie ogłaszają nabory ofert do programów, których beneficjentem mogą być organizacje pozarządowe. Poniżej prezentujemy zestawienie aktualnych konkursów wraz z terminami, do których organizacje zainteresowane udziałem powinny składać wnioski:

 • 12 marca - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO - Priorytet 1a (Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego) Więcej informacji
 • 18 marca - Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości (Program Ministra Sprawiedliwości finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości) Więcej informacji
 • 21 marca - uzupełniające konkursy w ramach programu MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” Więcej informacji
 • 26 marca - Konkurs dotacyjny w ramach Programu "Niepodległa" 2019 Więcej informacji
 • 26 marca - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO - Priorytet 3 i 4 (lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie) Więcej informacji
 • 29 marca - Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Film, Groby i cmentarze wojenne w kraju, Promesa MKiDN oraz Wspieranie działań muzealnych) Więcej informacji

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • festiwale, koncerty, spektakle,
 • rekonstrukcje historyczne,
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
 • projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
 • wystawy wraz z katalogami

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce „Dotacje”.

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem zadania do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 zapraszamy na konsultacje społeczne, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie 05 marca 2019r. (wtorek) o godz. 15.30.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie BIP dostępne jest Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2019 rok.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Więcej informacji na stronie : https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xvii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/ 

A w razie pytań prosimy o kontakt z Oddziałem OR KRUS w Olsztynie lub jedną z 16 Placówek Terenowego w naszym województwie. 

konkurs gospodarstwo

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o trwających naborach wniosków w czterech ogólnopolskich konkursach grantowych dla NGO. Projekty organizacji mogą służyć upowszechnianiu historii Polski, działalności teatralnej, edukacji globalnej, a także międzynarodowym działaniom młodzieżowym.

Więcej informacji na stronie : https://rowop.pl/artykuly/516/trwaja-nabory-wnioskow-w-konkursach-grantowych-dla.html