Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert. 

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznych:

http://bip.braniewo.pl/artykul/147/684/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-zleconych-do-realizacji-organizacjom-prowadzacym-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2023

 

informacja

"Ten Konkurs ukazuje, jak wiele Kół działa w całej Polsce oraz jak wspaniałe mają dokonania. To także sposobność, aby lepiej się poznać, nawiązać współpracę lub wymienić doświadczenia "

– mówi Agata Kornhauser-Duda, która zachęca do wzięcia udziału w III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Kancelaria Prezydenta RP czeka na zgłoszenia do 12 marca 2023 roku. Zachęcamy KGW z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w zmaganiach!

kgw

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,
  • potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
  • krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie -Regulamin_III_edycji_Konkursu_dla_Kół_Gospodyń_Wiejskich_o_Nagrodę_Małżonki_Prezydenta_RP.pdf

Rozpoczęcie roku szkoleniowego to jeden z ważniejszych momentów w życiu jednostki wojskowej. Tego dnia przed żołnierzami stawiane są zadania na nadchodzące miesiące i wyznaczany główny plan działań.

Rok szkoleniowy w 43 batalionie lekkiej piechoty w Braniewie zainaugurował dowódca batalionu ppłk Adam Książak. Zwracając się do żołnierzy zgromadzonych na placu apelowym powiedział, że „nie będzie to rok łatwy, czeka nas dużo zadań i wyzwań zarówno szkoleniowych, jak też bojowych – wykonywanych w czasie pokoju”.

Szkolenia przede wszystkim

Głównym obowiązkiem każdego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej jest szkolenie się. Nie tylko podczas dwudniowych rotacji raz w miesiącu, ale także – w miarę możliwości – uczestniczenie w kursach i szkoleniach. Wiąże się to z utrzymaniem właściwej stałej gotowości bojowej oraz gotowości do realizacji innych zadań.

Każdy żołnierz otrzymał pod koniec roku kalendarz szkoleń, który jest zobowiązany przedstawić swojemu pracodawcy. Jednocześnie powinien tak zaplanować sobie cały rok, aby móc w nich uczestniczyć.

Dowódca 43blp zapowiedział również, że w braniewskim batalionie nie zabraknie szkoleń dla instruktorów i kadry dowódczej.

Na żołnierzy WOT czekają również ćwiczenia organizowane z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych – „ZALEW-23”, „TUMAK- 23”, czy „JASTRZĄB- 23”.

Współdziałanie z innymi

Od początku istnienia braniewskiego batalionu jego żołnierze współpracują z innymi służbami mundurowymi. Przede wszystkim ze Strażą Graniczną, ale także Strażą Pożarną i Policją. Również w roku 2023 zaplanowano przeprowadzenie wspólnych szkoleń z funkcjonariuszami SG i strażakami.

Ma to duże znaczenie w przypadku wspólnych akcji – zwłaszcza związanych z działaniami przeciwkryzysowymi.

Ppłk Adam Książak podkreślił także wagę współdziałania pomiędzy samymi żołnierzami – zarówno na poziomie sekcji, jak i szerzej.

Wojsko to nie jest pojedyncza osoba, ale zespół ludzi i to oni wykonują zadania — mówi ppłk Adam Książak. — Nigdy nie będziecie działać sami. Zawsze jakiś kolega czy koleżanka będą działać na waszą korzyść. Dlatego wspierajcie się w szkoleniu, pomagajcie sobie, aby mieć pewność, że możecie polegać na osobach, z którymi jesteście.

Komponent Ochrony Pogranicza

Dowódca 43blp zachęcał żołnierzy terytorialnej służby wojskowej do przejścia do służby zawodowej. Okazją ku temu będzie tworzenie Komponentu Ochrony Pogranicza.

Jeszcze w tym roku, w ramach przygotowania do przeformowania batalionu (zgodnie z założeniami przyjętymi w koncepcji utworzenia KOP), siły braniewskiego batalionu w ramach 14-dniowych szkoleń zintegrowanych będą szkolić się ze Strażą Graniczną. Będą to zajęcia praktyczne – na granicy.

Zespół Prasowy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Fot. 4W-MBOT

 

DSC03136DSC03140DSC03151DSC03162

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie  "Szlakiem szwadronu ppor. Henryka Wieliczko ps. Lufa";

Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego zdumiewa do dziś. To największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko, w okupowanej przez Niemców Europie, podczas II wojny światowej. Żołnierze licznych organizacji niepodległościowych zmuszeni do walki o wolną i suwerenną Polskę, także w okresie po zakończeniu II wojny światowej, pozostali wierni Ojczyźnie do końca. Na ołtarzu Jej wolności składali ofiarę swojego zdrowia i życia, walcząc z sowieckim terrorem i zniewoleniem realizowanym przez Rosjan oraz ich polskich akolitów. Opór polskiego społeczeństwa, bardzo często oddolny, był odruchem samoobrony przed bestialstwem i barbarzyństwem komunistycznego totalitaryzmu. Na okoliczność olbrzymiego wysiłku, jakim była osamotniona walka, zostało ustanowione święto – 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do grona ostatnich straceńców, próbujących walczyć o suwerenność Polski, należał ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie "Szlakiem szwadronu ppor. Henryka Wieliczko ps. Lufa", dedykowanym zarówno najmłodszym – w wieku przedszkolnym, jak i starszej młodzieży szkolnej. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, legendarnego Dowódcy 106 Dywizji Piechoty Armii. Krajowej. Współorganizatorem konkursu jest 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Fundacja Non Notus z Mielca, która wspólnie ze stowarzyszeniem będzie realizowała budowę pomnika poświęconego żołnierzom kresowej konspiracji okresu powojennego.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Mariusza Błaszczaka - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Andrzeja Śliwki - Ministra Aktywów Państwowych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów politycznych PRL, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Fundacji Łączka. Patronat medialny – TVP Historia, Dziennik Elbląski.

Wystawa prac konkursowych oraz wręczenie nagród odbędzie się w dn. 18 marca 2023 roku podczas uroczystości nadania tradycji oraz imienia dla 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. Podczas uroczystości wystąpi Norbert Smoła Smoliński, zespół SOUL Sanok oraz DZIECIĘCA FERAJNA #RazemMożemyWięcej

Szczegóły w regulaminie: https://www.facebook.com/S.gen.NieczujaOstrowskiego/photos/pcb.2136268863250255/2136266473250494/

Załączniki:

Metryczka_pracy.pdf

Oświadczenie_opiekuna.pdf

Oświadczenie_pełnoletniego_uczestnika.pdf

 


Z wyrazami szacunku
--
ppor. Anna Szczepańska
Przewodnicząca Zespołu ds. Kombatantów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

 

Plakat

 

 

Z okazji Dnia bez Opakowań Foliowych 23.01.2023 chcemy polecić Państwu materiał o idei "zero waste" z praktycznymi wskazówkami, co zrobić, by za pomocą małych gestów, ograniczyć produkcję plastikowych śmieci na co dzień. Można się z niego dowiedzieć, jak zmniejszyć ilość odpadów:

w kuchni
w łazience
na zakupach i w podróży

Zachęcamy do przejrzenia ulotki  "Zero Waste w praktyce", która powstała przy współpracy z C&A.  Ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera treści reklamowych. Cały projekt został opublikowany pod adresem: https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/zero-waste-na-co-dzien

 

DzN zero waste banner


Statystyczny Polak produkuje 342 kg śmieci rocznie, czyli niemal kilogram odpadków dziennie. Mimo tego, że statystycznie jesteśmy poniżej średniej unijnej (500 kg), to jak się okazuje wcale nie mamy czym się chwalić. Odsetek śmieci poddawanych segregacji czy recyclingowi wciąż pozostaje bardzo niski. Dużym problemem jest także palenie śmieci w piecach i na prywatnych posesjach. Te czynniki przyczyniają się do postępującej degradacji środowiska naturalnego, której objawami są między innymi smog oraz – w dłuższej perspektywie – ocieplanie klimatu.

Coraz więcej osób jest takiego samego zdania: coś należy z tym zrobić. Mówią oni głośne „nie!“ przyspieszającej dewastacji przyrody. Stąd właśnie bierze się idea zero waste (po polsku zero śmieci), zbudowany wokół przekonania, że należy powstrzymywać się od dalszej produkcji śmieci w życiu codziennym. Do jego podstawowych filarów należą: unikanie, redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling, kompostowanie – i to dokładnie w tej kolejności. Wielu blogerów i influencerów stara się motywować ludzi do podejmowania wyzwań w duchu zero waste – niektórzy przodownicy tego trendu chwalą się tym, że rocznie produkują tylko tyle śmieci, ile zmieści się w słoiku po ogórkach.

Coś, co początkowo wydaje się zupełnie niemożliwe, jest w rzeczywistości łatwiejsze niż myślimy. Zebraliśmy tutaj kilka przykładów zero waste z różnych dziedzin życia, które być może zainspirują cię do zmniejszenia produkcji śmieci we własnym gospodarstwie domowym.

Więcej pod linkiem: 

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/zero-waste-na-co-dzien