Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców w procesie przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informuję, iż:
1.
Istnieje możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2.
Wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

CCF020420201

Dzienny raport o koronawirusie - stan na 1 kwiecień 2020 r. na godz. 9.00

Apelujemy ZOSTAŃ W DOMU

1 04

 

Dzienny raport o koronawirusie.

Liczba osób zakażonych w poszczególnych powiatach województwa warmińsko - mazurskiego stan na 31/03

31 03 1

31 03

Od dnia dzisiejszego wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. 

Aktualne zasady i ograniczenia dostępne na stronie