Miejski Ośrodek Sportu „ZATOKA” w Braniewie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Braniewa do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie znaku graficznego - logo Braniewskiego Biegu Hozjusza.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

08 marca 2016 słuchacze Uniwersytetu III Wieku z Braniewa wspólnie z koleżankami z Fromborka

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zakończyła się weryfikacja formalno – prawna wniosków złożonych w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa 2016.

Do Urzędu wpłynęło 10 wniosków, z czego tylko 1 wniosek zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców miasta Braniewa.