Miło nam poinformować, iż do Braniewa trafiły trójkołowe rowery rehabilitacyjne, które zostały przekazane dla dwóch niepełnosprawnych osób. Było to możliwe, dzięki współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Braniewa a Polskim Czerwonym Krzyżem.

Rodzina 500 plus

Urząd Miasta w Braniewie informuje, iż jednostką właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w mieście Braniewie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie.

„Z przedszkolakami o regionie ” — pod takim hasłem, w dniach 14-16 marca, odbyło się pięć spotkań zorganizowanych przez pracowników Punktu

Zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Uwagi oraz wnioski należy nadsyłać do 18 kwietnia poprzez formularz kontaktowy.

20 marca to dla mieszkańców naszego miasta bardzo ważna data. W 1945 roku po ostrzale artyleryjskim nasze miasto zostało zdobyte.