W bieżącym i ubiegłym roku zostało złożone kilka wniosków o dofinansowanie w ramach dostępnych środków krajowych i programów ministerialnych. W większości z sukcesem udało się uzyskać dofinansowanie.

Od 12 lipca 2016 roku obowiązuje nowa organizacja ruchu na wąskim odcinku ulicy Botanicznej przy Pałacyku Potockiego.

Dzięki wnioskowi do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej  miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 159 000 zł ( 50% kosztów kwalifikowanych ) na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Braniewie”.

Regionalna Pracownia Digitalizacji kończy obróbkę materiału pozyskanego przy digitalizacji wieży Bramnej  w Braniewie. Niebawem finalny efekt wspólnego projektu pn: "Wieża Bramna dawnego zamku Biskupiego w Braniewie".

Zachęcamy do odwiedzenia zbiorów pracowni http://www.cyfrowewm.pl/ i poczynań pracy pracowni.

pogoda