Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuje, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu grudniu 2015 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

Urząd Miasta informuje, że zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ramach projektu stworzono 11 stron internetowych zgodne  z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności spełniając wymagania WCGA 2.0 na poziomie AA.

W dniu 20 stycznia 2016 r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

Widok osiedla w Braniewie z lotu ptaka

Informujemy, iż rozpoczynamy kontrolę bezumownego korzystania przez osoby fizyczne i prawne z gruntów, których właścicielem jest Gmina Miasta Braniewa.

W dniu 20 listopada 2015 roku w Urzędzie Miasta Braniewa, w sali ślubów odbyła się uroczystość

50 lecia pożycia małżeńskiego tz. „Złote Gody”

Pięćdziesiąt lat temu miłość i wierność ślubowali sobie Państwo: