Regionalna Pracownia Digitalizacji, która działa w Centrum Spotkań Europejskich„Światowid” w Elblągu, powstała dla digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w sieci. Pracownia, jako pierwsza w regionie, archiwizuje zabytki regionu również w technice 3D. Na stronie cyfrowewm.pl można oglądać zdigitalizowane obiekty architektury ludowej, sakralnej oraz unikatowe eksponaty z muzeów Warmii i Mazur, a już niedługo również wieżę bramną dawnego Zamku Biskupiego w Braniewie.

DRUGI MOST W BRANIEWIE - ROZPOCZĘCIE BUDOWY.

Zakończyło się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy drugiego mostu w Braniewie. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z firmą SKANSKA S.A., która przedstawiła najniższą ofertę – 5 522 453,67 zł brutto. Inwestycja zostanie zrealizowana z własnych środków.

W bieżącym i ubiegłym roku zostało złożone kilka wniosków o dofinansowanie w ramach dostępnych środków krajowych i programów ministerialnych. W większości z sukcesem udało się uzyskać dofinansowanie.

Od 12 lipca 2016 roku obowiązuje nowa organizacja ruchu na wąskim odcinku ulicy Botanicznej przy Pałacyku Potockiego.

Dzięki wnioskowi do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej  miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 159 000 zł ( 50% kosztów kwalifikowanych ) na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Braniewie”.