Dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie, zawiadamia  o organizacji wydarzenia „Braniewski Jarmark Mikołajkowy” w dniu 18 grudnia 2022 r. (niedziela),  na Placu Ks. Prałata Tadeusza Brandysa w Braniewie. Przygotowania techniczne na placu odbędą się w godzinach porannych w piątek, dnia 16 grudnia 2022 r., dlatego informujemy, że w czwartek po godzinie 16:00 plac (parking) zostanie wyłączony z użytku miejskiego.

Prosimy o nieparkowanie samochodów w dniach 16 -18 grudnia 2022 r. (piątek – niedziela)ze względu na organizację wydarzenia.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy serdecznie do udziału w Jarmarku w najbliższą niedzielę 18 grudnia 2022 r.

-- 
 
 
car

   Informuję, że XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 listopada
2022 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o
nazwie Żłobek Miejski w Braniewie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta
Braniewa do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Warmia i Mazury sp. z o.o. w
Olsztynku wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynku.
11. Przerwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa
na lata 2022 –2029.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok .
14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata
2023 – 2037.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2023 rok:
1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta,
2/ przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Finansów,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej ,
4/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5/ głosowanie uchwały budżetowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Braniewie z
dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Braniewie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020r. poz.
19).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/125/16 Rady Miejskiej w Braniewie z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Miasta Braniewa i
uchwalenie regulaminu targowiska.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-)Dariusz Frąckiewicz

 

 

informacja

b19d167e 97d3 4eee bf18 41d40eb88a5c

Zima jest szczególną porą roku. Zagrożenia z nią związana, jak np. długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą paraliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która może prowadzić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Kolejnym niebezpiecznym czynnikiem jest silny wiatr, który w połączeniu z temperaturą tylko nieco powyżej 0 C, może mieć taki sam skutek jak powietrze o temperaturze -30 C w bezwietrzny dzień. Również wilgoć potęguje odczuwanie chłodu. Te dwa czynniki (wiatr i wilgoć) powodują, że marzniemy bardziej, niż wskazywałaby na to temperatura odnotowana na termometrze. Im bardziej wilgotno i wietrznie tym zimniej.

Wychłodzenie (hipotermia) – jest stanem organizmu, gdy temperatura ciała spada poniżej 36,6 C. Lekkie wychłodzenie grozi przeziębieniem, silne, gdy temperatura spada poniżej 28 C – śmiercią. Do hipotermii może dojść, gdy długo przebywamy w bardzo niskiej temperaturze lub w wodzie, która chłodzi organizm 20 razy szybciej niż powietrze. 
 
Pierwszymi objawami wychłodzenia są dreszcze. To sygnał, że powinniśmy szukać miejsca, gdzie możemy się ogrzać, bądź założyć kolejne warstwy odzieży. Kiedy oprócz dreszczy występuje jeszcze drżenie mięśni, osłabienie, zawroty głowy i dezorientacja – mamy do czynienia z łagodną hipotermią (temperatura ciała spada do 35, 34 C). Wtedy jeszcze jesteśmy w stanie samodzielnie podjąć działania by się ogrzać (rozpalić ogień, założyć kolejną warstwę odzieży). Pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu, ponieważ sprzyja on wychładzaniu organizmy. 
 
Postępowanie w przypadku wychłodzenia. Osobę wychłodzoną przede wszystkim należy rozgrzać – powoli i stopniowo. Zbyt szybkie ogrzewanie mogłoby doprowadzić do przyspieszenia krążenia (w hipotermii jest ono spowolnione) i dotarcie lodowatej krwi do serca, co mogłoby zatrzymać krążenie. Z tego samego powodu nie należy rozcierać ciała. Najlepiej osobę wychłodzoną rozebrać z zimnego ubrania, otulić kocami i podawać ciepłe płyny, ale tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna. Należy też przykładać do głowy szyi, pleców i ud coś ciepłego. 
 
Gdy osoba jest nieprzytomna należy zacząć ją ogrzewać i niezwłocznie wezwać pomoc. Gdy nie oddycha i jej puls jest niewyczuwalny, trzeba rozpocząć akcję reanimacyjną i prowadzić ją aż do przyjazdu lekarza. 

Odmrożenie – to zmiany w skórze i tkaniach podskórnych następujące w skutek działania niskiej temperatury. Odmrożeniom sprzyja nie tylko mróz, ale przede wszystkim wiatr i wilgoć. Najbardziej narażonymi na odmrożenie częściami ciała są: twarz, dłonie i stopy. Pierwszymi objawami odmrożenia jest zmiana koloru skóry, następnie dochodzi drętwienie, pieczenie, a z czasem utrata czucia. 
 
Najlepszym sposobem na uniknięcie odmrożeń jest prawidłowy ubiór. 
 
Odmrożenia mają różne stadia zaawansowania, które różnią się objawami. 
 
Odmrożenia pierwszego stopnia: 

 • zblednięcie skóry, która staje się kredowo biała,
 • następnie zaczerwienienie z lekko sinawym odcieniem,
 • skóra zaczyna piec i pojawia się obrzęk,
 • dochodzi do zaburzenia krążenia, pojawia się drętwienie i brak czucia. 

 
Odmrożenia drugiego stopnia: 

 • na skórze pojawiają się pęcherze z płynem surowiczym lub surowiczo krwistym,
 • odmrożona cześć ciała jest sina i opuchnięta. 

Odmrożenia trzeciego stopnia obejmują całą grubość skóry:

 • pęcherze surowicze,
 • martwica tkanek,
 • owrzodzenia. 

Odmrożenia czwartego stopnia obejmują także mięśnie, a nawet kości.  
 
Pod żądnym pozorem NIE WOLNO rozcierać silnym masażem czy nacierać śniegiem. Może to prowadzić do uszkodzenia odmrożonych tkanek. 
 
Kiedy skóra jest blada, można stosować kąpiele rozgrzewające w letniej wodzie, około 25 C, stopniowo podnosząc jej temperaturę do około 40 C. Po osuszeniu skórę trzeba przykryć jałowym opatrunkiem. 

Przy odmrożeniach drugiego stopnia NIE WOLNO przekłuwać pęcherzy. Także należy zastosować jałowy opatrunek. 
 
Odmrożenia trzeciego i czwartego stopnia wymagają pomocy lekarskiej. 
 
By nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu: 

 • ubieraj się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planujesz dłuższe przebywanie na dworze ubierz się warstwowo, najlepiej w odzież z naturalnych tkania lub tkanin typu polar. Ważne, by ubranie nie utrudniało krążenia.
 • noś odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami,
 • noś ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniająco czoło i uszy,  
 • nie zasłaniaj twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń,
 • przed wyjściem na mróz posmaruj odkryte części ciała (policzki, noc, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną – szczególnie dotyczy to dzieci,  
 • nie stój nieruchomo na zimnie; gdy zaczyna ci być zimno, podskakuj, tup, rozcieraj dłonie itp.,  
 • nie spożywaj na zimnie alkoholu, sprzyja on wychładzaniu organizmu. 

 
Zima jest porą roku szczególnie trudną dla osób starszych, które mieszkają samotnie oraz osób dotkniętych problemem bezdomności.  Nie bądźmy obojętni wobec nich. 
 
W warunkach zimowych nie przechodź obojętnie obok starszych ludzi, poruszających się z widoczną trudnością – omdlenie na mrozie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. 
 
Zwracaj uwagę, na osoby bezdomne, śpiące na ławkach lub w altankach działkowych. Nie bój się podejść do osoby śpiącej na przystankach, nawet jeżeli wygląda na pijaną. Reaguj, zadzwoń na policję, do straży miejskiej lub pod numer ratunkowy. Twój telefon może uratować komuś życie. 
 
Zwierzęta też potrzebują zimą pomocy. Jeżeli nie możemy zapewnić naszym czworonogom (kotom, psom) schronienia w mieszkaniu/domu, zadbajmy by miały gdzie się schronić przed mrozem, wiatrem i śniegiem. Sprawdźmy, czy buda psa jest wystarczająco ocieplona, zostawmy uchylone okienko do piwnicy dla kotów lub również dla nich przygotujmy ciepłe budki. Sprawdzajmy, czy nasze zwierzęta mają pokarm, czy nie zamarzł lub nie został przysypany śniegiem. Pamiętaj, zwierzęta się nie skarżą!
 
Zapoznaj się z innymi poradnikami dotyczącymi zagrożeń zimowych - więcej pod linkiem:ttps://www.gov.pl/web/rcb/bezpieczna-zima

 
 

Jarmark Mikołajkowy 2022

      W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie serdecznie zapraszamy do udziału w ostatniej w tym roku zbiórce krwi.
Akcja krwiodawstwa odbędzie się 13 grudnia 2022 roku w Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie na ul. Błotnej 3. 
Rejestracja dawców na miejscu w godz. 8-11. 
Wymagana obowiązkowo maseczka ochronna na usta i nos.
Do dnia 31.12.2022r. krwiodawcy przysługują 2 dni wolnego ( z pracy, ze szkoły ) po oddaniu krwi.
Upewnij się czy pobierana będzie twoja grupa krwi: https://rckikol.pl/  Osoby, które nie znają swojej grupy krwi mogą oddać krew.
13.12