7 maja br. liczna grupa mieszkańców naszego miasta oraz turystów wyruszyła z przewodnikami Państwem Heleną i Czesławem Kozłowskimi na kolejny Spacer po Braniewie przebiegający pod hasłem "Braniewo trzech wyznań".

W dniu 06 maja 2016r. Spółka Pętla Żuławska ogłosiła kolejny przetarg na wyłonienie operatora przystani w Rybinie. Termin składania ofert mija w dniu 17.05.2016 r. o godz. 9,30. Szczegóły oferty na stronie internetowej:

http://www.petlazulawska.info/przetarg11.html

Szanowni mieszkańcy Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Braniewskim zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszczą się one w Braniewie, przy ul. Królewieckiej 13 (Internat przy Zespole Szkół Budowlanych). Pomoc prawną uzyskają Państwo w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących godzinach:

Wydział Inwestycji i Promocji Urzędu Miasta w Braniewie informuje, że :

–      Rozpoczynamy postępowanie zmierzające do rozpoczęcia budowy mostu przez rzekę Pasłękę w ciągu ulic PCK-Przemysłowa. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”.