Rusza nabór wniosków w celu otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Braniewa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Dotacja może być udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i wspólnotom mieszkaniowym w przypadku gdy ich członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnym systemie ogrzewania.

Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup ekologicznego urządzenia grzewczego lub budowę przyłącza cieplnego bądź gazowego do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w wysokości 4.000 zł

Dofinansowaniu podlega:

1) zakup nowych urządzeń grzewczych, które będą trwale związane z obiektem budowlanym:

a) gazowych,

b) elektrycznych,

c) pomp ciepła,

d) kotłów na pellet drzewny

e) olejowych

2) podłączenie do sieci:

a) ciepłowniczej, realizacja przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej odbywa się na podstawie umowy przyłączeniowej, o której mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 j.t. z późn. zm.) zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie na podstawie wniosku o przyłączenie złożonego przez Beneficjenta w w/w Spółce.

b) gazowej.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, składa w Urzędzie Miejskim w Braniewie pisemny wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z innymi załącznikami.

Termin składania wniosków do 30 maja 2023 roku.

 

Załączniki do pobrania :

1. Załącznik_Nr_1_wniosek_1.pdf

2. Nr_2_upoważnienie_1.pdf

3. Nr_3_wniosek_o_rozliczenie_1.pdf

4. http://archiwum.bip.braniewo.pl/ogloszenia/ochrona-srodowiska/2975-wnioski-o-dofinansowanie-ze-srodkow-budzetu-gminy-miasta-braniewa-kosztow-inwestycji-sluzacych-ochronie-powietrza-23-12-2021-r

informacja

 

 

 

rozkład_jazdy.pdf

 

informacja

terminy 2023

ministerstro

W dniu 13 grudnia 2022r. Gmina Miasta Braniewa zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach tej umowy Gmina Miasta Braniewa otrzyma 20 000 zł na zakup wyposażenia- ubrań specjalnych przeznaczonych dla Braniewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wkład własny wyniesie 2000 zł. Ubrania zostaną zakupione jeszcze w tym roku.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2022 r. ( czwartek) Urząd Miasta Braniewa będzie czynny w godzinach 7:00- 14:00,

natomiast 23 grudnia 2022 r. (piątek) Urząd będzie otwarty dla interesantów od godziny 7:00 - 13:00.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

informacja