Gmina Miasta Braniewa wzięła udział w organizowanym przez Fundację AVIVA konkursie „ Wiem, czym oddycham”. Otrzymaliśmy czujnik mierzenia jakości powietrza firmy Airly. Czujnik został umieszczony na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Braniewie. Aby śledzić jakość powietrza należy pobrać aplikację Airly i wyszukać lokalizację. Pomiary można też sprawdzać na stronie internetowej.

Braniewskie Centrum Kultury oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 od 1 września uruchamiają klasę orkiestralną. W szkole dzieci (nieodpłatnie) będą uczyły się gry na instrumentach dętych, a w Braniewskim Centrum Kultury gry orkiestralnej z dyrygentem.

szanowni mieszkancy

Decyzją Zarządu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.07.2018, braniewski projekt pn: „Nowe życie stadniny koni w Braniewie - różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe" otrzymał dofinansowanie w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Warmia i Mazury 2014-2020.
Wartość projektu 3 222 707,24 zł z czego dofinansowanie w wysokości wynosi 2 735 255,15 (85%) Całkowity Koszt to ok 3,5 mln zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 i dotyczy rewaloryzacji i rewitalizacji parku miejskiego na terenie dawnego "Stada Ogierów" zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, a w szczególności:
wykonania sieci alejek spacerowych (przebudowa nawierzchni),
elementów małej architektury ogrodowej, polany z miejscem ogniskowym, ławek, koszy,
parkingu rowerowego,
ścieżki zdrowia i ścieżki krajobrazowej,
ogrodzenia parku,
oświetlenia parku,
zagospodarowania zieleni, tj. wykonania prac pielęgnacyjnych, porządkowych, kształtowania terenów zieleni.
Projekt zagospodarowania zieleni zakłada uzupełnienie obsadzeń alejowych i kompozycyjnych, wprowadzenie formowanych szpalerów i żywopłotów nawiązujących do dawnych obsadzeń ujeżdżalni i terenów treningowych dla koni, odtworzenie parterów formalnych w otoczeniu willi dyrektora, uzupełnienie i urozmaicenie runa parkowego obsadzeniem z bylin, krzewinek i kwiatów cebulkowych.

nowe zycie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej zbiórce krwi, która odbędzie się 31 lipca 2018r. 

Zbiorka krwi

Wszyscy Krwiodawcy, którzy dotychczas oddali krew minimum trzykrotnie w jednostkach podległych RCKiK Olsztyn będą mogli zgłosić chęć wyrobienie bezpłatnie karty identyfikacyjnej grupy krwi. "KrewKartę" odebrać będzie można w trakcie kolejnej akcji krwiodawstwa.

 

Wszystkich sympatyków Braniewa - Pierwszej Stolicy Warmii zachęcamy do oddawania głosów na nasze miasto.

Głosować można do 01.08.2018 r.

Każdy może oddać jeden głos dziennie na jedną miejscowość.

https://twoje-miasto.planeteplus.pl/miejscowosc/932710-braniewo 

Głosy oddane na każdą miejscowość zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

36930035 484120002034781 631869884870950912 o