Informuję, iż w dniu 1 września 2021 r., o godzinie 12:00, w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania , w celu upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, na terenie Miasta Braniewa uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Syreny zostaną włączone na czas 3 minut , nadając akustyczny sygnał alarmowy (dźwięk ciągły - odwołanie alarmu).

Informację przekazuję w oparciu o zarządzenie nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r., w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Burmistrz Miasta Braniewa

(-) Tomasz Sielicki

W dniu 22 sierpnia 2021r. na skrzyżowaniu DW 504 oraz DK 54, i ulicami Moniuszki i Świętojańskiej w Braniewie dojdzie do czasowej organizacji ruchu w związku z organizacją zawodów sportowych pod nazwą Triathlon 2-4-8.

Informacje związane z organizacją ruchu dostępne są TUTAJ.

 

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 sierpnia 2021 r. (sobota) w godz. 14:00-18:00, na terenie Amfiteatru Miejskiego w Braniewie, podczas uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego pk.”SŁUŻBY MUNDUROWE MIESZKAŃCOM BRANIEWA”, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Szczepień.

W punkcie można będzie zaszczepić się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson, przeciwko COVID-19 .

Do Punktu Szczepień nie trzeba się wcześniej rejestrować. Chętni mieszkańcy muszą posiadać przy sobie jedynie dowód osobisty.

Po szczepieniu każda osoba otrzyma Certyfikat.

Na szczepienia zapraszam osoby pełnoletnie, a szczególnie osoby w wieku 60+ i 70+, które jeszcze nie skorzystały ze szczepień.

Jedocześnie przypominam, iż w dalszym ciągu w Urzędzie Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111, pod nr tel. 55 644 01 15, funkcjonuje infolinia na którą może zadzwonić każda osoba, która ma obiektywne trudności z samodzielnym dotarciem do Punktów Szczepień.

Urząd Miasta w Braniewie obsługuje dowóz mieszkańców do punktów na terenie miasta i w odległości do 20 km od granic administracyjnych.

Serdecznie Państwa zapraszam.

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

Zapraszamy na spacer badawczy w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Spacer będzie miał formę przejazdu rowerowego po terenie całego Braniewa z kilkoma przystankami, podczas, których będziemy rozmawiać o obecnej funkcjonalności i atrakcyjności miasta, konkretnych zmianach związanych z przyszłym zagospodarowaniem tego obszaru i wspólnie nad nimi dyskutować.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisane listy obecności i akceptacja regulaminu.

Link do regulaminu: https://tiny.pl/9m4dl

Wnioski ze spaceru badawczego zostaną uwzględnione w przygotowywanym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Miejsce zbiórki rowerzystów: Plac przy Braniewskim Centrum Kultury

Data: 7 sierpnia 2021r. godz. 15.00

Przewidywany czas objazdu: ok. 2 godzin

 

Przejazd zakończy się na terenie kąpieliska przy ul. Długiej, gdzie w godzinach 16-18 będzie rozstawiony punkt konsultacyjny (planowane ognisko, gorące napoje) oraz mobilny punkt Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.

 

Urząd Miasta Braniewa prowadzi prace nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa.

Jest to dokument określający kierunki rozwoju i funkcjonowania Braniewa na najbliższe 10, 20 lat.
Zapraszamy Was do wspólnej pracy nad wizją rozwoju miasta. Zachęcamy do wypełnienia ---> ANKIETY <--- dotyczącej tego, jak postrzegacie Miasto Braniewo i w jaki sposób korzystacie z miejskich przestrzeni.
Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie około 15 minut.

Link do ankiety: https://forms.gle/CWMwq7Ug8zV3Yf1f7

Dziękujemy!