Burmistrz Miasta Braniewa przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości posiadającym zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków o obowiązkach wynikających z art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 późn. zm.) oraz z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa, polegających na:

Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Urząd Miasta w Braniewie informuje, iż na stronie BIP-u znajduje się protokół wyników glosowania nad Budżetem Obywatelskim Miasta Braniewa na 2017 rok :

http://bip.braniewo.pl/urzad-miasta/sprawy-do-zalatwienia/121-budzet-obywatelski-miasta-braniewa/663-protokol-wynikow-glosowania-nad-budzetem-obywatelskim-miasta-braniewa-na-2017-rok

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Braniewie znajduje się  głoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Termin składania ofert do 23 marca 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia

Przydatne informację i wzory dokumentów

 

Informuję, iż w  dniu  24 lutego 2017 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  Sp.  z o.o.  w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 ( szpital powiatowy ) o godz. 8.00 ,rozpoczęła się Kwalifikacja wojskowa  dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.