Burmistrz Miasta Braniewa informuje mieszkańców Braniewa o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Braniewa kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie :

- gazowe,

- elektryczne,

- pompy ciepła,

- z automatycznych kotłów,

- olejowe,

- oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (c.o.) i do sieci gazowej.

Druki wniosku oraz Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r. opublikowane są na stronie BIP Urzędu Miasta Braniewa.

Wnioski należy składać w sekretariacie (pokój Nr 16) Urzędu Miasta Braniewa, ul.Kościuszki 111, 14-500 Braniewo w terminie od 20 sierpnia 2019 roku do 18 września 2019 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję, powołaną przez Burmistrza Miasta Braniewa, według kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2019", adresowany do organizacji pozarządowych, bibliotek i domów kultury oraz nieformalnych grup dorosłych. Podmioty te mogą otrzymać dotację w kwocie 8 500 PLN na projekty służące wsparciu młodzieży w wieku 13-19 lat, realizowane w miejscowościach do 20 tys.mieszkańców. Nabór wniosków potrwa do 7 października 2019 r.

Więcej Informacji na stronie : https://rowop.pl/artykuly/632/regionalny-konkurs-grantowy-programu-rownac-szanse.html

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że na stronie BIP znajduje się ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/62-inne/1736-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-zleconych-do-realizacji-organizacjom-prowadzacym-dzialalnosc-pozytku-publicznego-3

informacja

 

Szanowni mieszkańcy!

W najbliższy piątek 9 sierpnia 2019 roku strażacy z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego będą realizować ćwiczenia taktyczno – bojowe w zakresie zwalczania pożarów powierzchni leśnych oraz dostarczania wody na duże odległości. Koncentracja zasobów ratowniczych odbędzie się w pobliżu zbiornika wodnego w Braniewie przy ulicy Długiej.

Prosimy wędkarzy, mieszkańców oraz osoby postronne o zachowanie ostrożności na czas realizacji ćwiczeń oraz o usunięcie pojazdów z parkingu. Ćwiczenia będą trwały w godz. 08:00 – 15:00. Działania ratownicze będą prowadzone w kierunku miejscowości Podgórze gm. Braniewo.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla strażackiej służby, w której element ćwiczeń i doskonalenia zawodowego jest istotnym punktem.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

SC1

 

Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi”. Do 9 września br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów.

Więcej informacji na stronie : https://rowop.pl/artykuly/621/pkn-orlen-wesprze-lokalne-inicjatywy-spoleczne-w-r.html