Widok osiedla w Braniewie z lotu ptaka

Informujemy, iż rozpoczynamy kontrolę bezumownego korzystania przez osoby fizyczne i prawne z gruntów, których właścicielem jest Gmina Miasta Braniewa.

W dniu 20 listopada 2015 roku w Urzędzie Miasta Braniewa, w sali ślubów odbyła się uroczystość

50 lecia pożycia małżeńskiego tz. „Złote Gody”

Pięćdziesiąt lat temu miłość i wierność ślubowali sobie Państwo:

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód ,paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić.

Na zdjęciu widoczny jest nowy budynek Basenu w Braniewie

KRR Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie zaprasza na promocję weekendową (sobota-niedziela) dla dzieci i młodzieży szkolnej (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej).

Zdjęcie przedstawia herb miasta Braniewa

Przypominamy, iż Rada Miejska w Braniewie w dniu 7 grudnia 2005 roku podjęła uchwałę w sprawie zasad używania herbu Miasta Braniewa.