Dnia 23.02.2017 r. odbyło się w siedzibie Spółki Wodociągi Miejskie  spotkanie zorganizowane we współpracy z firmą RURGAZ z Lublina. Firma RURGAZ zaprezentowała swoje wyroby tj. rury ciśnieniowe RC MULTIsafe®: jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe  oraz RC MAXIprotect®. Spotkanie otworzył i gości przywitał Członek Zarządu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie, Dyrektor Techniczny Pan Leszek Filipiak. W spotkaniu udział wzięło 16 – stu  przedstawicieli firm z naszego regionu: Wodociągi Młynarskie Spółka z o.o., Technosan Elbląg, INS-ROD s.c. z Braniewa, Wodociągi Formborskie Spółka z o.o., PWiK Orneta, PWiK Pieniężno, ZGWS Tolkmicko, PUW-K Pasłęk, PGKiM Płoskinia i Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie.

Więcej informacji o produktach firmy RURGAZ na stronie internetowej firmy.

IMG 4759

IMG 4764

Burmistrz Miasta Braniewa 

zawiadamia

o możliwości ubiegania się przez Gminę Miasta Braniewa w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Braniewa.

W dniu 13 lutego  br. w Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta w Braniewie , zgodnie z Kalendarzowym Planem szkolenia obronnego Miasta Braniewa na rok 2017, przeprowadzone zostało szkolenie obronne.

Uczestnikami szkolenia  byli  szefowie jednostek podległych samorządowi, przedstawiciele  zakładów  pracy realizujących zadania obronne   na terenie miasta Braniewa, oraz przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji , Ochotniczej Straży Pożarnej i Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie.
Celem szkolenia było przedstawienie   planowanych  do realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Braniewa w roku 2017.
Organizatorem szkolenia  był  Burmistrz Miasta Braniewa.

Część merytoryczną ,przeprowadził  Pan Marek Wynimko – Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej  Urzędu Miasta  w Braniewie , który  zapoznał uczestników  ze stanem zrealizowanych przedsięwzięć w roku ubiegłym ,oraz  planowanymi do realizacji zadaniami  na rok 2017.

Wszyscy uczestniczy, otrzymali niezbędne do realizacji zadań własnych wytyczne  Burmistrza Miasta Braniewa oraz  przygotowane do wykorzystania materiały planistyczne i szkoleniowe.

W szkoleniu uczestniczyło 26 osób.

15 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska wspólnie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zorganizowała w Braniewskim Centrum Kultury  spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące inwestowania w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Więcej w materialne na stronie wmsse.com.pl 

20170215 161039

Informacje o funkcjonowaniu „Podstrefy Braniewo”

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuję, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu styczniu 2017 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

 • urodziło się 29 dzieci, w tym: 11 dziewczynek i 18 chłopców.

  Największą popularnością wśród noworodków płci żeńskiej cieszyły się imiona:

  Lena, Pola, Dagna, Celina, Maja, Alicja, Maria, Gabriela, Antonina i Paulina,

  Natomiast wśród noworodków płci męskiej:

  Igor, Kacper, Szymon, Dawid, Mateusz, Tymoteusz, Tymon, Jakub, Kamil, Adam, Grzegorz, Wojciech, Jan,

 • na ślubnym kobiercu stanęły cztery młode pary zawierając małżeństwo w formie cywilnej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie.

 • z przykrością informujemy, że zmarło 26 osób,