Szanowni Mieszkańcy

informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:
  nr 70 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2.stopień BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego
  nr 71 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Wprowadzone stopnie alarmowe obowiązują od dnia 01 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 15 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania).

informacja


INFORMACJE O FESTIWALU

 
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie przygotowane by podkreślić jak ważne jest, aby idąc z duchem czasu kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje.  
 
Finał Festiwalu odbędzie się 01 października 2022 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, najpierw jednak odwiedzimy kolejno każde z województw, a wstęp na wydarzenia będzie bezpłatny.
 
Na każdym z festiwali czeka na Was: pyszne jedzenie, ogromna porcja wiedzy, świetna zabawa, niezapomniane przeżycia i ciekawe nagrody.  
 
W programie m.in.:
  • Rywalizacje Kół Gospodyń Wiejskich, które emocje wzbudzą nie tylko w rywalizujących ze sobą Kołach, ale także w kibicach głosujących na swoje Faworytki. Na zwycięskie koła czekają wartościowe nagrody. 
  • Pokazy i warsztaty kulinarne prowadzone przez znanych Szefów Kuchni, w trakcie których poznamy najlepsze przepisy i najciekawsze tajniki kulinarne ulubionych Mistrzów Kuchni. Każdy uczestnik pokazu otrzyma porcję przygotowanego dania, aby sam mógł ocenić jego walory smakowe. 
  • Różnorodne warsztaty oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów w specjalnie wydzielonych strefach.
  • Jarmark produktów regionalnych, podczas którego możemy zaopatrzyć się w świeże, pachnące, sezonowe warzywa i owoce, wysokiej jakości wyroby spożywcze lokalnych producentów oraz piękne rękodzieła regionalnych rzemieślników. Niewątpliwie będzie tu bardzo kolorowo!
  • Spotkania z gwiazdami i celebrytami.
  • Na zakończenie festiwalu wyjątkowe koncerty.

Więcej informacji :

https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

Festiwal Polska od Kuchni

h1

Ogłoszenie

Informuję, że XXXIII sesja ( sesja nadzwyczajna ) Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2022 r. o godz.14.00 w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111.

 

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Braniewa.

 

 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad sesji.

2 Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Braniewie do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty

świadczenia Pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Braniewa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w

Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Braniewa na lata 2022 – 2029.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz

 

informacja

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022


Informuję, iż w dniach 27.05 - 02.06.2022 r. w budynku Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Braniewie przy ul. Morskiej 7 , przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.


Obowiązek stawienia się, obejmuje:
1. Mężczyzn urodzonych w roku 2003 (rocznik podstawowy).
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie zostały uznane, ze względu na stan zdrowia,
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej
niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
4. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub
kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w
sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 944).
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do końca roku kalendarzowego
w którym kończą 24 lata życia , jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko –Podinspektorem ds. obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111 (pok. nr 21, I piętro), w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 556440105 ( kom. 535 568 998).

 

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
/-/Tomasz Silelicki

 

informacja

 

Od 28 marca zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny, a także noszenia maseczek.

Szczegóły na stronie :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

informacja