Serdecznie zapraszamy na obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej


ZAPROSZENIE 80 rocznica wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 20 sierpnia br. na obszarze powiatu braniewskiego, realizowane były wspólne ćwiczenia żołnierzy 43blp oraz straży pożarnej na wypadek powstania zdarzeń będących skutkami następstw pogodowych anomalii. Głównym celem ćwiczeń „Pogodowy kryzys 2019” było sprawdzenie planów operacyjno-ratowniczych oraz procedur postępowania na wypadek powstania w krótkim odstępie czasu zagrożeń dla życia i mienia oraz zdarzeń masowych wymagających użycia dynamicznych działań na poziomie interwencyjnym.

W pierwszej części zadania strażacy z Komendy Powiatowej zapoznali żołnierzy ze sprzętem, znajdującym się na wyposażeniu PSP oraz wykonali pokaz gaszenia substancji ropopochodnych z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i obsługi sieci hydrantowej. Założeniem ćwiczenia było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zachowanie się na wypadek powstania pożaru oraz udzielenie pierwszej pomocy.

Epizod drugi przebiegał pod hasłem „Lokalne podtopienia – niebezpieczna cofka”. Celem ćwiczenia była ocena sytuacji, wypracowanie zamiaru taktycznego oraz odpowiednie zabezpieczenie domów, gospodarstw i linii brzegowej z wykorzystaniem worków z piaskiem oraz rękawów napełnianych wodą.

Ostatnią i zarazem najbardziej dynamiczną częścią realizowanego zadania był epizod trzeci: „Leśny kryzys – pozostawieni sami sobie”. W jego przebieg zaangażowano m.in. żołnierzy braniewskiego batalionu, w którego szeregach są przeszkoleni pilarze i ratownicy medyczni, którzy gdy tego będzie wymagała sytuacja kryzysowa mogą ruszyć do działań. Scenariusz tego wątku zakładał poszukiwanie osoby zaginionej wraz z torowaniem drogi i usuwaniem powalonych drzew oraz udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym.

Przedstawiciele obydwu formacji podkreślali, że jest to szkolenie zapoznawcze, którego celem było doskonalenie metod współdziałania, poznanie sprzętu, wyposażenia i umiejętności żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, które mogą być przydatne w czasie klęsk żywiołowych.

— Jesteśmy na siebie skazani, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu — podkreślali ppłk Jarosław Kowalski, dowódca 43blp i bryg. Zbigniew Januszko, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. — Na wypadek klęsk żywiołowych, to właśnie nasze formacje będą ze sobą współpracowały i niosły pomoc lokalnej społeczności.

— Biorąc udział w dzisiejszych wspólnych ćwiczeniach z PSP w Braniewie przygotowujemy się do realizacji jednego z naszych zadań jakim jest w czasie pokoju realizacja przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Siły i środki jakie posiadamy i jakimi będziemy w dalszej kolejności dysponować predysponują nas do realizacji tych zadań. — powiedział Dowódca 43 Batalionu Lekkiej Piechoty - ppłk Jarosław Kowalski podkreślając, że motto WOT to „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Łącznie w ćwiczeniach zaangażowanych zostało blisko 100 żołnierzy 43blp w Braniewie wchodzących w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz kilkudziesięciu strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Specjalista ds. komunikacji 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie 

Galeria zdjęć  https://wetransfer.com/downloads/090c239fef49edbab11bb543939d009020190822123900/a0a29c467f03fdf0e20a9bb20e187f0720190822123900/ab912b?fbclid=IwAR21CRwcygygejMVIoMx-jr2GyAMUmbWrM73UXX0FzKJg5Mke083YLHfUXU

wojsko

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

"TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA WOJSK I LUDNOŚCI CYWILNEJ”

informacja oc

68717066 1063406020708317 5327550830654521344 n

Informacja o utrudnieniach w ruchu dropgowym 2019 dla służb i mediów1

zyczenia wojsko1