KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 lutego 2019 r. "TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA”

Dnia 11 lutego 2019 roku w Braniewie 102 urodziny obchodziła obecnie najstarsza mieszkanka miasta Braniewa - Pani Zofia Badowska.

Z tej okazji Pan Tomasz Sielicki – Burmistrz Miasta Braniewa odwiedził jubilatkę przekazując moc życzeń. Pan Burmistrz wręczył również jubilatce kwiaty i okolicznościowy prezent.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Gdzie szukać wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej?”.

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy.

Ponownie zachęcamy Państwa do rejestrowania się do elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK, dzięki któremu w znacznym stopniu uproszczona i ułatwiona zostanie współpraca między odbiorcami usług, a Spółką Wodociągi Miejskie w Braniewie.Więcej informacji na stronie spółki. 

 

Wojtek Dziewanowski – uczeń klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie oraz Marysia Kujawa – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Płoskini zostali laureatami wojewódzkiego konkursu plastycznego ,,Policja za 100 lat''.