Od 11 maja 2021 roku, dzwoniąc do Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie na numer 998, usłyszymy komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”. To bowiem wtedy rozpocznie się w na terenie powiatu braniewskiego proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie na numer 112.

Zmiany, które wprowadzane są w całym kraju, to kolejne usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego.

Przekazanie informacji bezpośrednio do operatorów numeru alarmowego CPR pozwoli na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń masowych, np. dużych wypadków drogowych.

CPR działa jak swego rodzaju „filtr”: do służb trafiają tylko zgłoszenia wymagające ich interwencji. „Odsiewane” są zgłoszenia niezasadne, czyli fałszywe lub anulowane po rozłączeniu się zgłaszającego podczas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia. 

Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 998 przez operatorów CPR-ów spowoduje odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej będą otrzymywali z CPR-u tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub środowisko.

Numer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie (jak dotychczas), a z operatorem numeru alarmowego 112 - CPR-u. I to właśnie operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, przekazując je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego znajdującego się na Stanowisku Kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję o zadysponowaniu jednostek do działań. Co istotne, nie spodziewajmy się tego, że zostaniemy przełączeni do dyżurnego PSP. Nie jest to potrzebne, gdyż wszystkie informacje pozyska operator numerów alarmowych.

W taki sposób wygląda to zresztą dziś: gdy dzwonimy na numer 112 i zgłaszamy, że np. jesteśmy świadkami pożaru, to operator numeru 112 zbiera potrzebne informacje, wprowadza je do wspomnianej formatki elektronicznej, która automatycznie wyświetla się dyżurnemu Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenia wymagające interwencji PSP są w CPR-ach przyjmowane od wielu lat i operatorzy mają doświadczenie w obsługiwaniu takich zgłoszeń. Dla osób chcących powiadomić o konieczności interwencji Państwowej Straży Pożarnej nie będzie miało więc znaczenia, który numer wybiorą: 998 czy 112.

Do listopada br. będzie trwał proces przełączania numeru alarmowego 998 do centrów powiadamiania ratunkowego. Numer 998 będzie nadal działał obok numeru 112, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Jednocześnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie udostępnia dla mieszkańców miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego numer telefonu stacjonarnego (55 – 620 55 50) pod którym będzie można również uzyskać pomoc lub zasięgnąć porady, tak aby nie blokować numeru alarmowego 112. Numer stacjonarny będzie przydatny szczególnie w zdarzeniach, które nie wymagają natychmiastowej obecności straży pożarnej.

Link do briefingu prasowego dotyczącego przełączenia obsługi strażackiego numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/przelaczenie-obslugi-strazackiego-numeru-alarmowego-998-do-centrum-powiadamiania-ratunkowego-w-olsztynie

krwiodawstwo

Zapraszamy na kolejne spotkanie/ warsztaty dotyczące opracowania Strategii Miasta Braniewa do roku 2030.

Tym razem dyskusja nad celami i działaniami, które zostały już zebrane i opracowane po ostatnim spotkaniu.

Dodatkowo poruszane będą aspekty planowania przestrzennego związane z  opracowaniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa.

 Termin: 7 maja 2021 r. (piątek) godz. 17-19.  Braniewskie Centrum Kultury sala wystawiennicza w podziemiu. 

 

Przedstawiamy informację o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych na Budżet Obywatelski Miasta Braniewa 2021.

EKOLOGICZNY PLAC ZABAW MRÓWKA - „przyjęty”
BRANIEWSKA ŁĄKA KWIETNA - „przyjęty”
RENOWACJA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE - „odrzucony”

Informacja oraz skany formularzy dostępne są TUTAJ.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa, głosowanie nad propozycją zadania odbędzie się od 10 do 21 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta w Braniewie oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie

Karta do głosowania dostępna jest w załączniku w formacie PDF, bądź można ją otrzymać codziennie w godzinach urzędowania w Sekretariacie Urzędu Miasta w Braniewie.

Prawidłowo wypełnione karty będzie można wrzucić do urn do głosowania zlokalizowanych w:
Urzędzie Miasta w Braniewie (przy głównym wejściu do budynku od strony ul. Kościuszki), w godzinach urzędowania : poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00, oraz w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie (przy ul. Katedralnej 7), w godzinach otwarcia Biblioteki.