Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuję, że na terenie miasta i gminy Braniewo w ostatnim półroczu tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

 • urodziło się 144 dzieci, w tym: 79 dziewczynek i 65 chłopców.

  Największą popularnością wśród noworodków płci żeńskiej cieszyły się imiona:

  Zofia, Lena, Oliwia, Maria, Amelia, Milena, Alicja, Gabriela, Kornelia, Nikola, Julia i Liliana,

  Natomiast wśród noworodków płci męskiej:

  Wojciech, Antoni, Kacper, Franciszek, Szymon, Tymon, Borys, Paweł, Julian, Alan, Bartosz, Mikołaj, Jan, Mieszko i Aleksander,

  w trybie szczególny sporządzono 36 aktów urodzeń dla dzieci urodzonych poza granicami kraju,

 • na ślubnym kobiercu stanęło 41 młodych par zawierając związek małżeński, a w tym 20 par zawarło związek w formie cywilnej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie i 21 pary przed osobą duchowną w formie wywołującej skutki prawne tzw. Konkordatowej.

  Zarejestrowano 8 związków małżeńskich zawartych poza granicami kraju.

 • z przykrością informujemy, że zmarło 135 osób,

 • wydano 1768 odpisów aktów stanu cywilnego,

 • wprowadzono do Rejestru Stanu Cywilnego 1037 aktów stanu cywilnego,

 • Zorganizowano uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 11 par jubilatów. Medale „Za Długoletnie pożycie małżeńskie”przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła jubilatom Pani Monika Trzcińska Burmistrz Miasta Braniewa. Zaszczytem było również gościć parę, która uroczyście z nami obchodziła 60 rocznicę pożycia małżeńskiego;

 • Dnia 11 lutego 2018 roku w Braniewie 101 urodziny obchodziła obecnie najstarsza mieszkanka miasta Braniewa - Pani Zofia Badowska. Z tej okazji Pani Monika Trzcińska – Burmistrz Miasta Braniewa wraz z pracownikami urzędu odwiedziła jubilatkę.

 • W pierwszym półroczu tego roku wydano 943 dowody osobiste, a liczba mieszkańców wyniosła 16588 osób.

 • wydano 95 Braniewskich Kart Dużej Rodziny i 72 Karty Dużej Rodziny.

Gmina Miasta Braniewa wzięła udział w organizowanym przez Fundację AVIVA konkursie „ Wiem, czym oddycham”. Otrzymaliśmy czujnik mierzenia jakości powietrza firmy Airly. Czujnik został umieszczony na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Braniewie. Aby śledzić jakość powietrza należy pobrać aplikację Airly i wyszukać lokalizację. Pomiary można też sprawdzać na stronie internetowej.

Braniewskie Centrum Kultury oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 od 1 września uruchamiają klasę orkiestralną. W szkole dzieci (nieodpłatnie) będą uczyły się gry na instrumentach dętych, a w Braniewskim Centrum Kultury gry orkiestralnej z dyrygentem.

szanowni mieszkancy

Decyzją Zarządu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.07.2018, braniewski projekt pn: „Nowe życie stadniny koni w Braniewie - różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe" otrzymał dofinansowanie w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Warmia i Mazury 2014-2020.
Wartość projektu 3 222 707,24 zł z czego dofinansowanie w wysokości wynosi 2 735 255,15 (85%) Całkowity Koszt to ok 3,5 mln zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 i dotyczy rewaloryzacji i rewitalizacji parku miejskiego na terenie dawnego "Stada Ogierów" zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, a w szczególności:
wykonania sieci alejek spacerowych (przebudowa nawierzchni),
elementów małej architektury ogrodowej, polany z miejscem ogniskowym, ławek, koszy,
parkingu rowerowego,
ścieżki zdrowia i ścieżki krajobrazowej,
ogrodzenia parku,
oświetlenia parku,
zagospodarowania zieleni, tj. wykonania prac pielęgnacyjnych, porządkowych, kształtowania terenów zieleni.
Projekt zagospodarowania zieleni zakłada uzupełnienie obsadzeń alejowych i kompozycyjnych, wprowadzenie formowanych szpalerów i żywopłotów nawiązujących do dawnych obsadzeń ujeżdżalni i terenów treningowych dla koni, odtworzenie parterów formalnych w otoczeniu willi dyrektora, uzupełnienie i urozmaicenie runa parkowego obsadzeniem z bylin, krzewinek i kwiatów cebulkowych.

nowe zycie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej zbiórce krwi, która odbędzie się 31 lipca 2018r. 

Zbiorka krwi

Wszyscy Krwiodawcy, którzy dotychczas oddali krew minimum trzykrotnie w jednostkach podległych RCKiK Olsztyn będą mogli zgłosić chęć wyrobienie bezpłatnie karty identyfikacyjnej grupy krwi. "KrewKartę" odebrać będzie można w trakcie kolejnej akcji krwiodawstwa.