KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 23 października 2019 r.

"TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA WOJSK I LUDNOŚCI CYWILNEJ”

2019.10.24. INFORMACJA NA STRON INT.UM1

 

 

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Szczegółowy porządek obrad dostępny na stronie.

Zapraszamy do oglądania transmisji na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Braniewa

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście - osoby odwiedzające cmentarze na terenie Miasta Braniewa w dniu 1 listopada 2019 r.

     Z uwagi na utrudnienia występujące na terenie Miasta Braniewa , zarówno w ruchu pieszym jak i drogowym związane z trwającym remontem i przebudową ulic oraz chodników, w dniu 1 listopada 2019 r., w celu zapewnienia możliwie jak najsprawniejszego dotarcia na cmentarze komunalne w Braniewie, wprowadzone zostaną czasowe zmiany organizacyjne ,tj.:

1. W obrębie Cmentarza Komunalnego na ul. Elbląskiej obowiązywała będzie następująca organizacja ruchu:

► Na odcinku od ul. 1 Maja do cmentarza ruch samochodowy będzie odbywał się wahadłowo. W szczególnych przypadkach może nastąpić zmiana organizacji na ruch jednokierunkowy w stronę m. Stępień;

► Ruch pieszy odbywał się będzie po tymczasowo wyznaczonym i oznakowanym, technicznym trakcie pieszym (trakt wyznaczony z lewego pasa jezdni ul. Elbląskiej);

► Dojazd i postój pojazdów na parkingu przy bramie cmentarza zastrzeżony będzie tylko dla pojazdów osób niepełnosprawnych, pojazdów zaopatrzenia (krótkotrwale), służb ratowniczych i komunalnych;

► Przy cmentarzu, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych (tereny zielone w pobliżu dawnego domu pogrzebowego), wystąpią trudności z zaparkowaniem pojazdów.

Proszę więc wszystkich Państwa o ograniczenie do minimum potrzeby korzystania w tym dniu z pojazdów lub pozostawianie pojazdów w miejscach oddalonych od cmentarza (alternatywne miejsca postojowe możliwe będą w rejonie ul. Wileńskiej);

2. Dojazd i dostęp do cmentarzy na ul. Morskiej i Olsztyńskiej odbywał się będzie jak co roku.

3. W dniu 1 listopada , na terenie miasta funkcjonowały będą 2 bezpłatne linie autobusowe Komunikacji Miejskiej. Jedna linia oznakowana napisem „Cmentarze”, obsługiwać będzie 3 cmentarze komunalne, oraz druga - linia specjalna, zapewni dowóz osób tylko na trasie: Przystanek PKS na ul. Elbląskiej - Cmentarz Komunalny „Elbląska” . Linia oznakowana będzie napisem „Cmentarz Elbląska”.

4. Szczegółowy rozkład jazdy Komunikacji Miejskiej w dniu 1 listopada br. dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Braniewa www.braniewo.pl   ,w zakładce Aktualności: „Najnowsze Wiadomości”oraz Gazecie „IKAT” w dniu 25.10.2019r.

5. Na wyżej wymienionej stronie internetowej oraz w gazecie „IKAT” umieszczony zostanie planie miasta na którym wskazane zostaną miejsca doraźnego postoju pojazdów oraz informacja dotycząca zmian w ruchu

drogowym, wprowadzanych na dzień 1 listopada.

 

     Bardzo Państwa proszę o cierpliwość oraz apeluję o ostrożność na drogach.

       Zapewniam, że wspólnie z Komendą Powiatowa Policji w Braniewie, zarządcami dróg oraz służbami komunalnymi zrobimy wszystko co w naszej mocy, ażeby w ten szczególny dla nas dzień, ułatwić bezpieczne dotarcie oraz powrót z cmentarzy.

 

                                                                                                                          Burmistrz Miasta Braniewa

                                                                                                                               /-/ Tomasz Sielicki

kurs_autobusu__1_11_2019_linia_1.pdf

kurs_autobusu__1_11_2019_linia_2.pdf

Slajd1

Slajd2

Slajd3

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : 

http://www.straz.braniewo.pl/wydarzenia/aktualnosci/5080---Czujka-na-stra__y-Twojego-bezpiecze__stwa!-Sezon-grzewczy-2019-2020.html

LOGO CZUJKA

Ich służba to zobowiązanie i kontynuacja tradycji

W minioną niedzielę odbyła się trzecia już w tym roku przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Braniewie. Jak zawsze towarzyszyły jej ogromne emocje. Tak po stronie żołnierzy, jak i rodzin, które przyjechały uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Ochotnicy wstąpili w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej 5 października. Przez minione kilkanaście dni szkolili się intensywnie w 43 Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie. Przede wszystkim „w polu”, ucząc się taktyki, marszu w terenie (na podstawie map, kompasu, określonych warunków pogodowych), zachowania w przypadku ataku, bytowania, elementów survivalu, obsługi radiostacji. Jak zawsze dużo było zajęć na strzelnicy i obsługi broni. A także pierwszej pomocy medycznej, w tym na polu walki.

Następcy tych, którzy walczyli o wolność

Każda przysięga to okazja do podziękowania ochotnikom tak za trud szkolenia, jak i przede wszystkim za podjęcie jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu – decyzji o służbie Ojczyźnie. A gdy jest wzmocniona obecnością żołnierzy Armii Krajowej – mjr. Józefa Rusaka ps. „Bylina” i por. Jerzego Kwietniewskiego, ps. „Siwy”, którzy są dla wszystkich terytorialsów wzorem i inspiracją – staje się jeszcze bardziej podniosłą.

— Cieszę się, że mogłem znaleźć się wśród was, jestem wdzięczny żołnierzom i oficerom, za to że mogłem tu być. Swoje jako żołnierz odsłużyłem, zrobiłem i cieszę się, że wy jesteście następcami moimi i moich kolegów, którzy polegli — powiedział obecny na uroczystości por. Jerzy Kwietniewski, ps. „Siwy”, żołnierz Armii Krajowej.

Są sobie bliscy na co dzień

Ochotnicy, którzy złożyli przysięgę, to ludzie o różnych zawodach, pasjach i zainteresowaniach. Są m.in. pracownicy ZUS, urzędnicy z urzędu miasta i urzędu pracy, jest radiolog, prawnik i rolnicy.

Coraz częściej ramię w ramię służą bliscy z jednej rodziny. Jak szer. Beata Wójcik-Pieta i szer. Maciej Wójcik – mama z synem, mieszkańcy z Pasłęka.

Jak to się stało, że znaleźli się w wojsku? Pani Beata spotkała żołnierzy, którzy promowali służbę w WOT.

— Zapytali się mnie, czy chcę wstąpić do wojska i powiedziałam, że chcę — mówi szer. Wójcik-Pieta.

— A później mama namówiła mnie — dodaje szer. Maciej Wójcik.

Mama nie musiała pilnować syna – jak może niektórzy by myśleli – za to on wspierał ją w trudnych chwilach i pomagał. Zwłaszcza wtedy, gdy obolałe nogi odmawiały posłuszeństwa.

— Najbardziej zapamiętamy ludzi, których tu spotkaliśmy, będziemy miło wspominać instruktorów — mówią Wójcikowie. — Było i wesoło, ale był i płacz. Najważniejsze, że daliśmy radę.

Najpierw harcerz, teraz żołnierz

Wśród nowych żołnierzy jest także szer. Paweł Wołoch, komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bartoszycach. Na jego przysięgę przyjechała grupa harcerzy. Szer. Wołoch przyznaje, że służba w wojsku jest dla niego naturalną kontynuacją tego, co poznał w harcerstwie.

— Łączą nas te same wartości patriotyczne, na których wychowałem się w harcerstwie — mówi żołnierz. — Drogę do gotowości bojowej przekazywali mi wcześniej moi drużynowi, później przekazywałem je ja. Tak zdobyłem te podstawy, teraz spełniając ten swój patriotyczny i obywatelski obowiązek.

Szer. Paweł Wołoch już planuje, jak zachęcić innych harcerzy do pójścia w jego ślady.

— Wiedza, którą posiedli w służbie w harcerstwie będzie na pewno przydatna w wojsku i będzie także możliwością sprawdzenia ich — dodaje żołnierz.

To dopiero początek

„Szesnastka” to jedynie wstęp do 3-letniego szkolenia. Tyle bowiem trwa formacja terytorialsa. Są to nie tylko szkolenia rotacyjne – czyli jeden weekend w miesiącu. To także szkolenia dodatkowe i dwutygodniowy poligon, po każdym roku służby. W sumie żołnierze przez trzy lata spędzą w mundurze ponad 4 miesiące.

— Terytorialsi składają deklarację gotowości, by nieść pomoc i wspierać lokalną społeczność oraz zapewniać pomoc administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych — mówi płk Mirosław Bryś, dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. — Zgodnie z mottem „Zawsze gotowi, zawsze blisko” mają chronić lokalną społeczność, służyć jej wsparciem i pomocą.

Jakie oprócz tego żołnierze WOT mają obowiązki? Przede wszystkim muszą stawiać się na rotacjach, dbać o swój rozwój fizyczny (na koniec każdego roku jest egzamin z wychowania fizycznego), nie mogą mieć konfliktów z prawem.

Służba w WOT ma także tę zaletę, że można ją pogodzić z pracą, rodziną, hobby. Każdy żołnierz służy zawsze w pobliżu miejsca zamieszkania, tym samym może szybko stawić się w jednostce i działać na terenie, który zna doskonale.

 

Na czas pokoju i wojny

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Fot. DWOT

191020ide027

191020ide026

191020ide013

191020ide010