Ferie z grami!
Zagraj z nami!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego grania!

Godz. 11:00 - 13:00
24.01 (wtorek)
26.01 (czwartek)                           
31.01 (wtorek)
02.02 (czwartek)

Wstęp wolny!

323383896 3016747748621853 5015211873865261826 n


Ferie tuż tuż,a więc Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA wychodzi na przeciw i zaprasza dzieci do wzięcia udziału w Basenowych Feriach z MOS Zatoka.

Więcej informacji z załącznikach bądź pod linkiem http://mos.braniewo.pl/basenowe-ferie-2023-z-mos-zatoka/

Załączniki :

Karta_uczestnictwa_Sportowe_Ferie_z_MOS_Zatoka_2023.docx

 

Regulamin_Ferie_MOS_Zatoka_2023.docx

FERIE ZIMOWE z MOS Zatoka 3


Rusza nabór wniosków w celu otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Braniewa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Dotacja może być udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i wspólnotom mieszkaniowym w przypadku gdy ich członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnym systemie ogrzewania.

Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup ekologicznego urządzenia grzewczego lub budowę przyłącza cieplnego bądź gazowego do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w wysokości 4.000 zł

Dofinansowaniu podlega:

1) zakup nowych urządzeń grzewczych, które będą trwale związane z obiektem budowlanym:

a) gazowych,

b) elektrycznych,

c) pomp ciepła,

d) kotłów na pellet drzewny

e) olejowych

2) podłączenie do sieci:

a) ciepłowniczej, realizacja przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej odbywa się na podstawie umowy przyłączeniowej, o której mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 j.t. z późn. zm.) zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie na podstawie wniosku o przyłączenie złożonego przez Beneficjenta w w/w Spółce.

b) gazowej.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, składa w Urzędzie Miejskim w Braniewie pisemny wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z innymi załącznikami.

Termin składania wniosków do 30 maja 2023 roku.

 

Załączniki do pobrania :

1. Załącznik_Nr_1_wniosek_1.pdf

2. Nr_2_upoważnienie_1.pdf

3. Nr_3_wniosek_o_rozliczenie_1.pdf

4. http://archiwum.bip.braniewo.pl/ogloszenia/ochrona-srodowiska/2975-wnioski-o-dofinansowanie-ze-srodkow-budzetu-gminy-miasta-braniewa-kosztow-inwestycji-sluzacych-ochronie-powietrza-23-12-2021-r

informacja

 

 

 

rozkład_jazdy.pdf

 

informacja

terminy 2023