Burmistrz Miasta Braniewa informuje, iż od dnia 27 kwietnia 2016 roku funkcjonuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy :

http://bip.braniewo.pl/urzad-miasta/sprawy-do-zalatwienia/178-gospodarka-odpadami/229-deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami Święta Flagi oraz 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Informujemy, iż mieszkańcy miasta Braniewa na WYSYPISKO MIEJSKIE mogą dostarczyć własnym środkiem transportu oraz bezpłatnie zostawić odpady takie jak: - gruz, - odpady zielone, - odpady wielkogabarytowe, - zużyty sprzęt RTV i AGD.

Dostarczone odpady nie mogą zawierać elementów niebezpiecznych, a przekazywany sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny.

Informujemy, iż na stronie http://www.mpecbraniewo.pl/bip/13-rozbudowa-osiedlowej-sieci-cieplowniczej-preizolowanej-z-przylaczami-do-budynkow-braniewo-ul-dembinskiego-bema-sowinskiego-etap-ii

Dostępne jest zaproszenie do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków, Braniewo, ul. Dembińskiego-Bema-Sowińskiego” ETAP II.

OGŁOSZENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie .

Proponowany porządek obrad :