kondolencje

 

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęło w braniewskich szkołach podstawowych 1336 uczniów i 122 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Od 1 września prace rozpoczynają dwa przedszkola miejskie; Nr 2 na ul. Różanej i Nr 4 na ul. Sucharskiego. Trwają prace remontowe w zakresie utworzenia żłobka ( budynek przedszkola ul. Sucharskiego).Do miejskich przedszkoli będzie uczęszczać ok. 225 dzieci w 9 grupach przedszkolnych. W przedszkolu nr 2 będzie funkcjonowała jedna grupa więcej niż w roku ubiegłym. W związku ze zmianą przepisów w zakresie obowiązku szkolnego znacząco zmniejszyła się liczba uczniów którzy rozpoczną edukację w klasach pierwszych szkół podstawowych, większość dzieci 6 letnich pozostała w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych. W trzech szkołach podstawowych będzie łącznie 5 oddziałów klas pierwszych z 75 uczniami.Do dwóch gimnazjów będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać łącznie 617 uczniów.

Wyjątkowo uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny w SP Nr 3. Gościliśmy Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Senatora Jerzego Wcisłę, Wicewojewodę Sławomira Sadowskiego, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Karolinę Motykę Kozioł, Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga wraz z Wicestarostą Arturem Mieczańcem, a także przewodniczącego RM Dariusza Frąckiewicza.

rozpo5

Marszałek Senatu na inauguracji nowego roku szkolnego w Braniewie - materiał z wizyty na stronie senat.gov.pl

rozpoczecie4

 

 

flag 1wrzes

 

1 września 2016 roku przypada  77. rocznica wybuchu II wojny światowej  

oraz

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

31 sierpnia 2016 w Urzędzie Miasta Braniewa podpisana została umowa między Powiatem Braniewskim a Gminą Miasta Braniewa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK- Przemysłowa w Braniewie” .

dot 1 most

W imieniu Zarząd Powiatu umowę podpisali: Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz Wicestarosta Artur Mieczaniec, w imieniu Miasta: Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska oraz Skarbnik Piotr Piatkiewicz. Wsparcie udzielone przez Powiat w roku 2016 wyniesie 200 tys zł.

 

dot celowa most 4 

31 sierpnia upamiętniamy historyczny zryw Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku. Dzień Solidarności i Wolności obchodzimy w rocznicę porozumień sierpniowych zawartych pomiędzy władzami komunistycznymi, a przedstawicielami komitetów strajkowych. W tym roku przypada 35 rocznica tych wydarzeń.

 

dzien solidarnosci