W związku z prezydencją Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w 2016 r. Program Edukacji Morskiej w Gdańsku zaprasza  uczniów w wieku lat 13-18 z państw bałtyckich

W dniu 8 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Braniewa odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem spotkania było omówienie planowanych do realizacji przez Zespół w roku 2016 przedsięwzięć oraz złożenie przez służby ratownicze sprawozdań z działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Braniewa w roku ubiegłym. W posiedzeniu uczestniczyło 16 członków Zespołu.

 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu on-line „Fundusze Unijne - założenia i możliwości konkursu POI 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R", organizowanym przez firmę konsultingową Edoradca

Konsultacje we Fromborku i w Braniewie już za nami, a wśród uwag mieszkańców - brak przejść dla pieszych oraz niewłaściwe ich oświetlenie

Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa do 29 lutego 2016r. następuje składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2016.

Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa lokalna, która przyczyni się do pozytywnego rozwoju miasta i będzie zgodna z prawem oraz mieścić się będzie w granicach kompetencji gmin.