W dniu dzisiejszym o godz. 9.30 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Szczegółowy porządek obrad dostępny na stronie

Zapraszamy do oglądania transmisji na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Braniewa

 

 

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. 

Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Więcej informacji na www.aktywniobywatele.org.pl.

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie informacyjne przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką rozliczania projektów realizowanych w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 i 1.5.2 Osi 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także możliwościami uzyskania wsparcia unijnego na rozwój firmy. Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2020 r. od 10:00 do 12:45 w Hotelu Młyn w Elblągu, przy ul. Kościuszki 132.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Szczegóły na poniższym plakacie :

ogłoszenie o spotkaniu 12.02.20201

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Elblągu informuje, że w związku z awarią sterownika, sygnalizacja świetlna zlokalizowana w km 11+380 drogi krajowej nr 54 w msc. Braniewo, do czasu usunięcia awarii będzie pracowała jedynie w trybie awaryjnym.

 

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki, mają czas tylko do jutra na zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z odpowiednim kodem.

 Więcej informacji w załączniku :

Informacja_prasowa_-zgłoszenie_do_małego_ZUSu_tylko_do_jutra.pdf