W dniu 29 kwietnia 2020 roku Prezes Rady Ministrów poinformował o możliwości otwarcia od dnia 6 maja żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W trakcie konferencji prasowej szef rządu zaznaczył, że ostateczna decyzja w tej kwestii należeć będzie do samorządów we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych i po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej w regionie. Warunkiem otwarcia placówek jest zapewnienie realizacji wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym w dniach 4-5 maja w naszym mieście odbędą się konsultacje z dyrektorami podległych Miastu Braniewu placówek. Decyzja odnośnie konkretnego terminu ich otwarcia zapadnie w oparciu o wspomniane wytyczne i w zależności od deklaracji rodziców dzieci. Przed ich otwarciem konieczne jest podjęcie wielu działań, takich jak m.in. przygotowanie i wdrożenie szeregu zmian w zakresie organizacji placówki, ograniczenie liczby dzieci i pomieszczeń placówki ze względu na konieczność wyodrębnienia pomieszczeń na izolację. Dlatego najwcześniejszy brany pod uwagę termin otwarcia przedszkoli i żłobka w Braniewie to 11 maja. O ostatecznej decyzji poinformujemy po zakończeniu konsultacji.

Przede wszystkim podstawą podjęcia decyzji o otwarciu danej placówki będzie możliwość zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu zarówno dzieciom, jak i pracownikom. 

przedszkole

Tegoroczne obchody patriotycznych świąt majowych będą inne niż do tego przywykliśmy. Ze względu na panujące obostrzenia i zagrożenie epidemiczne zrezygnowaliśmy z tradycyjnej formy wspólnego świętowania. Nie oznacza to jednak, że całkowicie rezygnujemy z uczczenia Święta Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

Zapraszamy wszystkich do wspólnego, choć innego niż zwykle, świętowania. Na dowód naszej patriotycznej postawy odsłuchajmy hymn narodowy oraz wywieśmy flagę Polski.

Zapraszamy również do dzielenia się zdjęciami, nagraniami wideo z obchodów. W dniu 2 maja na oficjalnym profilu Burmistrza Miasta Braniewa Tomasza Sielickiego zostanie utworzony post, pod którym będzie można podzielić się swoimi materiałami.

Pokażmy, że nawet w tych trudnych chwilach izolacji, jesteśmy prawdziwie zjednoczeni.

3 maja 2020 2

Komunikat Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30.04.2020 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 02.05.2020 r. (sobota), w godz.15-20, na terenie miasta Braniewa   przeprowadzona zostanie kolejna tura dezynfekcji przestrzeni publicznej .

Zdezynfekowane zostaną wiaty przystankowe, barierki na mostach i kładkach, ławeczki na skwerach i placach, ławki na Amfiteatrze Miejskim, siłownie na wolnym powietrzu, boiska (Orliki) ,Targowisko Miejskie, wejścia do instytucji publicznych i przedszkoli gminnych.

Odkażanie przeprowadzą druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie.

Bardzo proszę o nie utrudnianie strażakom przeprowadzania zabiegu i zachowanie ostrożności w pobliżu prowadzonych prac .

 

 

„TABLET DLA ZDALNIAKA” to akcja której celem jest zbieranie tabletów lub innych urządzeń multimedialnych (laptopów, komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych itp.) oraz środków na ich zakup, w celu udostępniania ich uczniom z najuboższych rodzin, aby mogły brać udział w edukacji zdalnej w tej trudnej sytuacji.

Zachęcamy do wsparcia działań Fundacji ŻÓŁTY SZALIK.

Link do zbiórki

tablet

W imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A., Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie Frombork” informujemy o planowanym na dzień 04.05.2020 r. wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas układania warstwy ścieralnej nawierzchni i związanym z tym zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 504.

Zmiana w organizacji ruchu będzie obowiązywała w czasie prowadzenia robót budowlanych od 4 do 16 maja br.

Zamkniecie drogi dla ruchu wynika z technologii wykonania przedmiotowych prac, ze względu na ciągły ich charakter i codzienną zmianę lokalizacji działki roboczej. Wykonawca nie będzie miał możliwości zapewnienia ciągłości przejazdu.

Z uwagi na brak możliwości prowadzenia ruchu zewnętrznego niezwiązanego z budową na odcinku Pogrodzie - Frombork, Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas robót, oprócz objazdu przez S22 i DK54 uwzględnia możliwość przejazdu pojazdami ciężarowymi (powyżej 15 ton) drogą wojewódzką nr 505.

Objazdy wyznaczone wyżej wskazanymi drogami, będą obowiązywały w czasie zamknięcia przedmiotowego odcinka drogi z tytułu prowadzonych robót, tj. od 4 do 16 maja br.

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca świadomy jest utrudnień, jakie wywołają prowadzone przez niego prace, dlatego będzie starał się wykonać je w możliwie największej mobilizacji i najkrótszym czasie, a o wszelkich zmianach w organizacji ruchu oraz częściowym udostępnianiu odcinków do ruchu lokalnego, będziemy starać się informować na bieżąco.

droga

mapa2