W imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A., Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie Braniewo na odcinku Pogrodzie Frombork” niniejszym informuję o planowanym na dzień 06.11.2019 r. wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przepustu drogowego PZMz-05 w km 24+675,20 i związanym z tym zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 504.

Objazdy wyznaczone drogą wojewódzką DW504 oraz drogami krajowymi nr S22 i DK54, będą obowiązywały w czasie zamknięcia przedmiotowego odcinka drogi z tytułu prowadzonych robót, tj. od 06.11. do dnia 17.11.2019 r.

objazd Pogrodzie

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, iż firma AGROMA Olsztyn Sp. z o. o. zlokalizowana przy ul. Elbląskiej 38 w dniu 1 listopada udostępni bezpłatnie parking dla osób odwiedzających cmentarz przy ul. Elbląskiej.

Szanowni Państwo,
     z uwagi na trudności w ruchu drogowym związanym z pracami na drodze 504 oraz wzmożonym ruchu z okazji Święta Zmarłych, zaistniała w ostatniej chwili, konieczność dodatkowych zmian w organizacji ruchu w obszarze ul. 1 Maja i ul. Kętrzyńskiego.
     W celu poprawy bezpieczeństwa ruch wyjazdowy z ul. 1 Maja na ul. Elbląską zostanie zamknięty. Jedyną możliwością wyjazdu z w/w ulic, będzie kierowanie się w stronę ul. Wileńskiej.
     Utrudnienia w ruchu potrwają od ok. 13:00 dnia 31.10 (czwartek) do 8:00 dnia 4.11. (poniedziałek).

informacja str2

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym w piątek 1 listopada 2019 r., odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie w workach, które zgodnie z harmonogramem powinny być odebrane 1 listopada 2019 r.(piątek), zostanie zrealizowany 31 października 2019 r. (czwartek) oraz 2 listopada 2019 r. (sobota).

W związku z powyższym ww. odpady należy wystawić w wyznaczonych terminach celem ich odbioru.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kontynuuje nabór do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału.

Więcej informacji na stronie 

plakat mały v1