30 maja 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie Warmińsko-Mazurskiej Szkoły Liderów Miast. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy z Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego Miasta, Braniewa i Ornety. Szkoła Liderów Miast to tzw. kurs przywództwa obejmujący warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego, seminaria i warsztaty eksperckie z zakresu wiedzy o mieście, wspólne budowanie lokalnego patriotyzmu aktywnych liderów i liderek miast i spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa lokalnego. Władze miast, biorących udział w tegorocznej edycji, podpisały podczas inauguracji list intencyjny. Miasto Braniewo reprezentowała Pani Sekretarz miasta – Anna Weryk.

Zdjęcie ze strony:

https://gwarminska.pl/strona/w-lidzbarku-warminskim-rozpoczely-sie-zajecia-w-warminskiej-szkole-liderow/IMG 6458

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, iż w dniu 23 maja 2019 r, w godz.8.00-15.00, na terenie miasta Braniewa zostanie przeprowadzony Trening Powszechnego Ostrzegania Wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

2019 23.05. INFORMACJA NA STRON INT.UM1

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kontynuuje nabór do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału.

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Sekcja Organizacji  i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia

ul.Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

poniedziałek–piątek w godzinach 7:30–15:30

tel. 89 750 30 23 lub 89 750 34 93

Link do strony ze szczegółowymi informacjami:

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor-d/15801,Poznaj-swoje-granice-dolacz-do-najlepszych-Trwa-nabor-do-sluzby-w-Warminsko-Mazu.html

przycisk na www

Pragniemy przekazać Państwu dobre wieści. Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego funduszy na realizację zadania pt. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa".

Oszacowany przez nas całkowity koszt tej potrzebnej inwestycji wynosi ponad 12 mln (dokładnie - 12 077 245,11) zł, a ze wspomnianego programu otrzymamy ponad 8 mln (8 189 965,29) zł. Jak łatwo zauważyć z udostępnionego poniżej dokumentu, Gmina Miasta Braniewa otrzymała najwyższe dofinansowanie spośród wszystkich 38miast, gmin i powiatów, którym przyznano środki na realizację tego zadania. Jesteśmy szczęśliwi, że dzięki determinacji Burmistrza oraz współpracowników Urzędu Miasta w Braniewie, wspólnie osiągnęliśmy ten sukces. Dziękujemy Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego i stojącemu na jego czele Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Panu Gustawowi Brzezinowi za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Dziękujemy także Radzie Miasta Braniewa za udzielenie zgody na zmiany w budżecie, obejmujące szerszy zakres inwestycji niż pierwotnie zakładano.

Nie pozostaje już zatem nic innego, niż rozpocząć realizację tej inwestycji, a następnie przez wiele lat cieszyć się z efektu końcowego i wymiernych korzyści płynących z dokonanej termomodernizacji.

Poniżej dostępy jest link do listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18

https://drive.google.com/…/108_MSm-MRB7lXp0I5kfK6JrDu…/view…

60334775 2327704127276274 2567512208095313920 n

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej zaprasza do wspólnego uczczenia 75. rocznicy Bitwy o Monte Cassino. Uroczysty capstrzyk z tej okazji odbędzie się 17 maja / piątek/ o godz. 17.00 na skwerze Sybiraków przy Rondzie gen. Andersa. 

monet cassino