Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zapraszają do udziału w akcji poboru krwi.

 

       Informuję, iż w dniu 04 lutego 2019 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 (szpital powiatowy), o godz. 8.00, rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

W dniu 1 marca 2019 r, w Urzędzie Miasta Braniewa, odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem posiedzenia, było omówienie planowanych do realizacji przez Zespół w roku 2019 przedsięwzięć oraz złożenie przez służby ratownicze sprawozdań z działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Braniewa w roku ubiegłym. W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Zespołu.

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".  Ciał pogrzebanych nigdy nie wydano rodzinom i pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu. W związku z tym wydarzeniem w 2009r. organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, wpierane przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.

Ministerstwa i instytucje rządowe regularnie ogłaszają nabory ofert do programów, których beneficjentem mogą być organizacje pozarządowe.