Burmistrz Miasta Braniewa informuje, iż w dniach 06-09.10.2020 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie pn. RENEGADE – SAREX 20.

W dniu 06.10.2020 r., jednym z elementów w/w ćwiczenia będzie naruszenie przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas ćwiczenia, na trasie przelotu samolotu (na zagrożonym obszarze kraju) , uruchomione zostaną syreny alarmowe, które emitowały będą:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - ogłoszenie alarmu;
- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - odwołanie alarmu;

Prosimy potraktować sygnały (jeśli zostaną wyemitowane) jako ćwiczebne i nie podejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19 Dyrektor Centralnego Biura Spisowego podjął decyzje, że od 1 października 2020 r. wywiady w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. prowadzone przez rachmistrzów spisowych będą odbywały się wyłącznie w formie telefonicznej.

Burmistrz Miasta Braniewa

informuje że w dniach:

05.10.2020 r.

06.10.2020 r.

08.10.2020 r.

19.10.2020 r.

20.10.2020 r.

22.10.2020 r.

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych

ZBIÓRCE PODLEGAJĄ:

odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoją objętość nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady komunalne np. stoły, krzesła, komody, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, czyste panele i deski (bez elementów plastikowych), ramy okienne (bez szyb), drzwi, wanny, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, suszarki na pranie oraz zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić dzień przed ustalonym dniem zbiórkiprzy obudowach pojemników na odpady komunalne lub bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.

Odpady zgromadzone na terenie posesji (ogrodzonej) nie zostaną odebrane.

ZBIÓRCE NIE PODLEGAJĄ:

wszelkiego rodzaju materiały budowlane, remontowe i sanitarne np. umywalki, muszle toaletowe oraz części samochodowe.

TERMIN

GÓRA MIASTA - ULICE

05.10.2020 r.

 

Nowopasłęcka, Bursztynowa, Żeglarska, Jachtowa, Smutna, Nadbrzeżna, Olimpijska, Krótka, Parkowa, PCK,Morska, Świętokrzyska,Sportowa, Jaskółcza, Słowicza, Mrówcza, Drozdowa, Kwiatowa, Długa, Elbląska, Matejki.

06.10.2020 r.

Wileńska, Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki, Pieniężnego, Gizewiusza, Piaskowa, Kętrzyńskiego, 1-go Maja, Warmińska, Różana, Brzozowa, Grzybowa,Zielona, Stefczyka, Grota Roweckiego, Dembińskiego, Sucharskiego, Sowińskiego, Bema,Moniuszki,Fryderyka Chopina.

08.10.2020 r.

 

Al. Wojska Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu, Marynarska, Magazynowa, Portowa, Pl. Wolności, Wodna, Hozjusza, Kromera, Pl. Strażacki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Mielczarskiego, 700-lecia, Sikorskiego, Jagiełły, Kopernika, Dąbrowskiego, Krasickiego, Słoneczna, Reginy Protmann, E. Orzeszkowej.

TERMIN

DÓŁ MIASTA – ULICE

19.10.2020 r.

 

Pl. Piłsudskiego, Królewiecka, Wąska, Drewniana, 9-go Maja, Baczyńskiego, Wiejska,Wspólna, Cicha, Przemysłowa.

20.10.2020 r.

 

Szkolna, Rzemieślnicza, Skośna, Botaniczna, Łąkowa, Kołłątaja, Reja, Staszica, Traugutta, Lisia, Kościelna, Młynarska, Lipowa, Żeromskiego, Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.

22.10.2020 r.

 

 

Armii Krajowej, Błotna, Konarskiego, Malinowa, Łącznikowa, Kościuszki.

Sprawozdanie  Nr P/20/39847 z badanie próbki gołębia z terenu amfiteatru w Braniewie, na okoliczność pomoru gołębi, wykonane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy;
Sprawozdanie Nr S/114/2020 z badania próbek wody z niecki fontanny w amfiteatrze na okoliczność pomoru gołębi, wykonane przez Elbląski Park Technologiczny Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Elblągu ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg.
Obraz 14

Obraz 15

Obraz 16

Obraz 17

Obraz 18

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że od dnia 24 września do 1 października 2020 r. trwać będą konsultacje, której celem jest uzyskanie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2021.

Więcej informacji w linku - bip.braniewo.pl