Święto Braniewa w polskiej bazie PKW Łotwa

W minioną sobotę, 24 czerwca 2017 roku, Polscy żołnierze przebywający w Camp ADAZI na Łotwie, uczestniczyli w biegu na 5000 m. o Puchar Dowódcy PKW. Uroczystość ta nawiązywała do obchodzonych w tym samym czasie Dni Braniewa.

Polska wieś i rolnictwo są istotną częścią naszej tożsamości. Szczególną ich wartością jest dziedzictwo kulturowe, na które składają się dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz dorobek naszych czasów. Dziedzictwo polskiej wsi to nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

Więcej informacji na stronie :

http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie prowadzi społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych – „Małe Wielkie Historie”.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo bezpośrednio do Muzeum. 

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć tutaj: http://muzhp.pl/pl/c/1684/wielka-zbiorka-pamiatek-dla-muzeum-historii-polski

kartka male

Złote Gody w Urzędzie Stanu Cywilnego w Braniewie

W dniu 22 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Braniewa, w sali ślubów odbyła się uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego tz. „Złote Gody”.

jubileusz1a

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Braniewa w tym roku po raz pierwszy rozpoczęliśmy realizację projektu „Więcej koloru w Braniewie”.