Od 12 lipca 2016 roku obowiązuje nowa organizacja ruchu na wąskim odcinku ulicy Botanicznej przy Pałacyku Potockiego.

Dzięki wnioskowi do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej  miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 159 000 zł ( 50% kosztów kwalifikowanych ) na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Braniewie”.

Regionalna Pracownia Digitalizacji kończy obróbkę materiału pozyskanego przy digitalizacji wieży Bramnej  w Braniewie. Niebawem finalny efekt wspólnego projektu pn: "Wieża Bramna dawnego zamku Biskupiego w Braniewie".

Zachęcamy do odwiedzenia zbiorów pracowni http://www.cyfrowewm.pl/ i poczynań pracy pracowni.

pogoda

Trwają prace na ul. Grzybowej. Etap instalacji wodociągu został zakończony. Aktualnie wykonawca wszedł z pracami wykonania nawierzchni po obu stronach ulicy. Zakończenie prac zaplanowano na 17 sierpnia 2016r. Nowa nawierzchnia chodników stanowić będzie łączną powierzchnię 800m2.