Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Braniewie zaprasza do składania ofert na : ,,Budowę przyłącza ciepłowniczego preizolowanego do budynku dworca PKP w Braniewie”
Szczegóły na stronie BIP : http://www.mpecbraniewo.pl/bip/14-zaproszenie-do-zlozenia-oferty-budowa-przylacza-cieplowniczego-preizolowanego-do-budynku-dworca-pkp-w-braniewie

W dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie .

Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do inicjatywy promującej aktywność lokalną oraz działania w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (wsie tematyczne, czy ekomuzea). 3 września 2016 r. w Elblągu, w godzinach 11-15, podczas Elbląskiego Święta Chleba odbędą się Targi Przedsiębiorczości Wiejskiej - Festiwal „Miejsca z Duszą”.

Udział w Festiwalu należy zgłosić do Stowarzyszenie ESWIP, które jest organizatorem Festiwalu. Zgłoszenia mogą dokonywać stowarzyszenia, fundacje, wioski tematyczne do 12 sierpnia 2016.

Więcej informacji na stronie :

http://owies.org.pl/aktualnosci/80,zapraszamy-do-udzialu-w-targach-przedsiebiorczosci

W dniach 18-19 sierpnia 2016 roku na terenie Miasta Braniewa odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Więcej informacji na plakacie.

gabaryty

Młodzieżowa Grupa Wsparcia "Ty & My" utworzona została 25 maja 2106 r. i działa przy Braniewskim Stowarzyszeniu Abstynenckim w Braniewie.