W ZSB odbyła się kolejna, druga już  w tym roku szkolnym kawiarenka rodzicielska. 28 listopada o temacie "Szczęście- nastoletnie mieć czy być" dyskutowali rodzice, eksperci  i zaproszeni goście- ks.Krzysztof Jabłoński, Sylwester Ujazdowski i Magdalena Jędrzejewska. Przekazali oni psychologiczną, filozoficzną i religijną koncepcję szczęścia. Wspólnie zastanawialiśmy się jak pomóc młodym ludziom odnaleźć własną drogę do szczęścia. Kolejna kawiarenka już wkrótce- 9 stycznia 2017r. Już dziś zapraszamy.

zsb 1

 

zsb 2

Drogi Mieszkańcu,

serdecznie zapraszam na otwarte spotkania, które odbędą się  

 

6 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 17.00  

w Miejskim Ośrodku Sportu ZATOKA przy ulicy Moniuszki

 

13 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 17.00  

w Braniewskim Centrum Kultury 

( spotkanie przeniesione z ulicy Morskiej )

Rejestracja na  potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w roku 2017


Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że na podstawie art. 31 ust. 1 - 7  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony   Rzeczypospolitej  Polskiej    ( t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1534)    oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i   Administracji     z   dnia   17   listopada   2009 r,    w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia   kwalifikacji   wojskowej   oraz   założenia  ewidencji wojskowe( t.j. Dz. U. z 2015 , poz. 991 ), obywatele polscy,  którzy  w  2016   roku   ukończyli   18 rok  życia    i  są zameldowani  na  terenie   Miasta Braniewa,   jako  w miejscu   pobytu   stałego  lub  pobytu   czasowego   trwającego    ponad  trzy miesiące, zostaną objęci rejestracja.

Już po raz drugi Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami organizuje cykl wyjazdów dzieci ze Szkół Podstawowych do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej.

w ramach Kampanii Biała Wstążka dnia 28 listopada 2016r. odbędzie się dzień Otwartych Drzwi dla osób doświadczających przemocy.