Zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Uwagi oraz wnioski należy nadsyłać do 18 kwietnia poprzez formularz kontaktowy.

20 marca to dla mieszkańców naszego miasta bardzo ważna data. W 1945 roku po ostrzale artyleryjskim nasze miasto zostało zdobyte.

Miejski Ośrodek Sportu „ZATOKA” w Braniewie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Braniewa do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie znaku graficznego - logo Braniewskiego Biegu Hozjusza.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

08 marca 2016 słuchacze Uniwersytetu III Wieku z Braniewa wspólnie z koleżankami z Fromborka