MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Przekaż swoje uwagi i propozycje dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu braniewskiego

 

Przesłane uwagi oraz propozycje zostaną uwzględnione podczas konstruowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu braniewskiego oraz na potrzeby dyslokacji służb przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Informujemy, że kolejny przedsiębiorca zdecydował się na zaproponowanie atrakcyjnej zniżki dla wielodzietnych rodzin zamieszkujących na terenie miasta Braniewa.

W związku z prezydencją Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w 2016 r. Program Edukacji Morskiej w Gdańsku zaprasza  uczniów w wieku lat 13-18 z państw bałtyckich

W dniu 8 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Braniewa odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem spotkania było omówienie planowanych do realizacji przez Zespół w roku 2016 przedsięwzięć oraz złożenie przez służby ratownicze sprawozdań z działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Braniewa w roku ubiegłym. W posiedzeniu uczestniczyło 16 członków Zespołu.

 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu on-line „Fundusze Unijne - założenia i możliwości konkursu POI 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R", organizowanym przez firmę konsultingową Edoradca