Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Rada Miejska w Braniewie postanowiła nadać imię Czesława Staszczyńskiego Stadionowi Miejskiemu w Braniewie natomiast imię Tadeusza Kopacza Braniewskiemu Centrum Kultury w Braniewie.

stadion

bck

 

W związku ze zbliżająca się 23 edycja międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata Burmistrz Miasta Braniewa serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału.

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa Warmińsko – Mazurskiego do udziału w konkursie filmowym. Tematyką konkursu jest przedstawienie w formie krótkiego filmu zmian, jakie zaszły w najbliższym otoczeniu uczestników, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej.

Fundacja „Żółty Szalik” skupiająca swoje działania na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z powiatu Braniewskiego, zainicjowała utworzenie Funduszu Stypendialnego. Odbiorcami Funduszu są dzieci i młodzież (klasy 5 i 6 szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych) z terenu powiatu braniewskiego.

Więcej informacji na profilu społecznościowych Fundacji .

Prosimy o wsparcie.

Braniewska drużyna sanitarna OC zajęła III miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych OC i Formacji Ratownictwa Medycznego OC. Zawody odbyły się w miniony weekend na terenie Olsztyna - nie było łatwo lecz udało się po raz kolejny stanąć na podium i zdobyć puchar.

Drużynie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

20160910 111538 2

Miasto i Powiat reprezentowali: Kuba Idzikowski, Michał Horak, Tomasz Nowiński i Patryk Świąder 

20160910 132024

Zobacz więcej - Wojewódzka Spartakiada Drużyn Sanitarnych Formacji OC