Kolejne plenerowe spotkanie Burmistrza Miasta Braniewa z mieszkańcami miasta już 12 grudnia 2017r. w Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie.

Serdecznie zapraszamy.

b grudzien

Mikołajkowa, wtorkowa zbiórka krwi – Strażacy zapraszają do udziału w akcji!!!

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zapraszają do udziału w akcji poboru krwi. Akcja przeprowadzona zostanie 5 grudnia /wtorek/ w godz. 08:15 – 11:00 w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Serdecznie zapraszamy osoby chętne do udziału w tak szczytnej akcji honorowego krwiodawstwa.

Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie straży pożarnej /Braniewo ul. Plac Strażacki 2/.

Pamiętajmy o tym, że nasza krew jest bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem!

W  dniu 28 listopada 2017r , z inicjatywy Pani Moniki Trzcińskiej - Burmistrza Miasta Braniewa w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Kościuszki 111 w Braniewie, odbyło się spotkanie, dotyczące  problemów jakie w ostatnich latach i  miesiącach, przysparza naszemu miastu rzeka Pasłęka w okresie długotrwale lub intensywnie padających deszczy oraz  zimowo-wiosennego wzmożonego spływu wód roztopowych.

W spotkaniu uczestniczyli  zaproszeni przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Koncernu  Energetycznego  Energa –Wytwarzanie  S.A. ( jednostka zarządzająca Elektrowniami Wodnymi  ,w Pierzchałach i Braniewie), Starosta Braniewski Pan Leszek Dziąg, kierownicy jednostek odpowiedzialnych  za utrzymanie  instalacji burzowej, cieków wodnych i melioracji, kierownicy wydziałów  UM w Braniewie, przedstawiciele służb reagujących na stany zagrożenia powodziowego oraz  zaproszeni przedstawiciele gospodarstw rolnych i ogrodów działkowych, ponoszący dotkliwe straty w mieniu z powodu wysokiej wody.

Głównym celem spotkania było, wypracowanie wspólnego stanowiska  do działania, służącego  zwiększeniu bezpieczeństwa  powodziowego dla terenów miejskich, mienia mieszkańców  oraz eliminacji innych zagrożeń jakie stwarza rzeka Pasłęka wraz z dopływami w  okresach  często występujących wysokich stanów i zmieniających się szybko warunków atmosferycznych.

Wszystkie osoby będące uczestnikami spotkania, wyraziły jednoznaczne opinie  co do potrzeby wykonania prac oczyszczających i odmulających koryto rzeki oraz wyraziły swoje poparcie dla  zmiany i aktualizacji Instrukcji Gospodarki Wodnej  w oparciu o którą prowadzi działalność  Elektrownia Wodna w Pierzchałach.

24208901 1887042057991951 451829588 o

 

24209094 1887042071325283 265429537 o

24321823 1887042041325286 1779552752 o

7 grudnia 2017 r. Ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców na temat budowania strategii eksportu.

Więcej informacji na stronie : https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/bezplatne-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-msp.html

Informujemy, że organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje na rok 2018  z  Ministerstwa Sportu i Turystyki  na zadania w zakresie upowszechniania sportu.

Szczegółowe informacje i zasady składania wniosków do Ministerstwa znajdują się pod linkiem:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2169,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html