Drodzy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a przede wszystkim drodzy rodzice i Wy uczniowie braniewskich szkół podstawowych. Pozwólcie, że w dzisiejszym kończącym się roku szkolnym 2019/2020 podziękuję Wam wszystkim za te 10 miesięcy wytężonej pracy i nauki oraz składam życzenia bezpiecznych i satysfakcjonujących każdego wakacji.
Mam nadzieję, że złożone tą drogą podziękowania i życzenia w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną , które uniemożliwiły mi osobisty udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego zostaną przyjęte ze zrozumieniem i życzliwością z Waszej strony.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zostały zauważone przeze mnie Wasze osiągnięcia na różnych szczeblach, które na pewno dały Wam satysfakcję, ale także przyczyniły się do promocji naszego całego środowiska braniewskiego.

Jeszcze raz pragnę wszystkim Wam podziękować za współpracę i życzyć samych miłych dni oraz spotkania w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

Tomasz Sielicki

tablica

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich.

Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem.

Więcej informacji na stronie

wozy

Ruszył nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

Osoby zainteresowane naborem zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta w Braniewie o naborze kandydatów na rachmistrzów zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. 

ulotka1

ulotka2

Punkt Informacji Publicznej MBP w Braniewie zaprasza po nowe pamiątki z miasta Braniewa.

Do nabycia między innymi: magnesy, torby bawełniane, breloki

Serdecznie zapraszamy 

kontakt telefoniczny 55 644 33 03 

pamiatki

Do 8 lipca można składać swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego na terenie Miasta Braniewa w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku.

Szczegóły można znaleźć w Ogłoszeniu Burmistrza Miasta w Braniewie o naborze kandydatów na rachmistrzów zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji o spisie rolnym dostępne na stronie internetowej spisrolny.gov.pl.

spisrolny