Z przyjemnością informujemy, iż z budżetu miasta Braniewa wygospodarowano kwotę 4.880,00 zł na zakup dla OSP w Braniewie lekkiej przyczepki z plandeką.

W  imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie serdecznie zapraszam Wszystkich do udziału w organizowanej akcji krwiodawstwa.

W związku z podjęciem Uchwały Nr IV/42/19 przez Radę Miejską w Braniewie w dniu 30 stycznia 2019 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty informuję, iż od miesiąca kwietnia 2019 roku obowiązują niżej wymienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Uprzejmie informujemy, że z powodu zbyt małej rejestracji odwołano badania w dniu 17 marca 2019 w Braniewie.

Wszystkie zarejestrowane Panie zostaną przez nas powiadomione telefonicznie i umówione na badania w dniu 18 lub 19 marca 2019.

Miasto Braniewo oraz Gmina Braniewo we współpracy z firmą ProEco One sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie współfinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego