INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. Urząd Miasta Braniewa będzie czynny dla interesantów w godzinach 7.00 – 12.00.

 

informacja

Szanowni Państwo!

       Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał zarządzenia:

1) nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

(2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP

(3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nr 174 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

(2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

                                                                                                         Burmistrz Miasta Braniewa                                                    

                                                                                                               /-/ Tomasz Sielicki

rcb

KONSULTACJE NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” rozpoczęło prace zmierzające do opracowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2023-2027.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru zachęcamy do aktywnego udziału
w pracach nad dokumentami poprzez udział w spotkaniach, indywidualnych konsultacjach oraz badaniach ankietowych.

Terminy najbliższych spotkań:

  • 6 czerwca 2023 r. (wtorek)   godz. 11:00

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5a
we Fromborku

  • 7 czerwca 2023 r. (środa) godz. 11:00          

Stowarzyszenie LGR „Zalew Wiślany” ul. Portowa 3 w Braniewie

 

lgr

Szanowni Państwo,

W imieniu realizatorów: Gminy Sianów, Gminy Asolo i Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow przekazujemy Wam publikację, która została opracowana w ramach międzynarodowego projektu
„Co-Decision Co-Mekers Common Europe”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej
w ramach programu unijnego Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

Publikacja została przygotowana na podstawie badań przeprowadzonych w 2022 roku wśród mieszkańców 50 miasteczek Cittaslow z Polski i z Włoszech nt. zaangażowania społecznego oraz partycypacji i udziału obywateli w życiu społecznym. Wskazuje podobieństwa i różnice w podejściu do zarządzania wspólnotami polskich i włoskich miasteczek, pokazuje poziom inicjatywności mieszkańców, wpływu i ich realnej sprawczości w rozwiązywanie przez nich spraw lokalnych, a także dobre praktyki w prowadzeniu dialogu obywatelskiego, konsultacji społecznych czy też wydatkowaniu środków publicznych.

Autorami publikacji są eksperci z Krajowego Komitetu Naukowego Cittaslow, pracownicy naukowi: Agata Gruszecka-Tieśluk i Radosław Sikorski, którzy przy udziale i konsultacjach z członkami międzynarodowej grupy roboczej (włoskimi przedstawicielami z Gminy Asolo, pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Sianów) opracowali metodologię badawczą, narzędzie do pozyskania/gromadzenia danych oraz wyniki raportu wraz z wnioskami. To pierwsza taka inicjatywa, prowadzona na skalę międzynarodową wśród liderów, społeczników i samorządowców miasteczek Dobrego Życia Cittaslow z dwóch największych krajów Unii Europejskiej.

Liczymy, iż publikacja dostarczy Państwu wielu cennych i unikatowych informacji oraz stanie się przyczynkiem do zawarcia nowych inicjatyw i partnerskich przedsięwzięć w przyszłości.

Życzymy miłej lektury!
Agata Szewczyk
Koordynatorka projektu „Co-Decision Co-Mekers Common Europe”

Wersja POL raportu PLIK
Wersja ENG raportu PLIK

 

Grafika publikacja raportu

zaproszenie