Włącz się do akcji promującej uroki naszego miasta połączonej z byciem Eko. Pokaż jak piękne jest nasze miasto.

Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie "Dom Warmiński" zaprasza wszystkie osoby zainteresowane poznawaniem dziedzictwa kulturowego ziemi warmińskiej  na warsztaty „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara”, które poprowadzą historyk i regionalista Izabela Lewandowska   oraz rodowity Warmiak, znawca gwary warmińskiej Edward Cyfus.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia "Dom Warmiński"

 

 

Współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami to dla naszego samorządu istotna sprawa, tym bardziej kiedy na spotkanie zaprasza konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie i takie kontakty ułatwia. Praca na rzecz rozwoju, a także rozmowy o naszych wspólnych projektach - mówi Monika Trzcińska Burmistrz Miasta Braniewa.

konsulat1

26 kwietnia 2018 roku Burmistrz Miasta Braniewa  wspólnie  ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem, dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowegow Braniewie  Joanną Smoliniec oraz braniewskimi przedsiębiorcami państwem Karoliną i Stefanem Uhryn dopinała szczegóły projektów Polska - Rosja i uczestniczyła w spotkaniu okolicznościowym z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

 

 

 

 

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 kwietnia 2018 r.

"TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA”

Informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r, w godz. 8.00-15.00, na terenie miasta Braniewa zostanie przeprowadzony Trening Powszechnego Ostrzegania Wojsk w kompleksach 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Podczas treningu, planowane jest ogłaszanie sygnałów alarmowych ( możliwe głośne użycie syren alarmowych), zgodnie z tabelą rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r, w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r, poz. 96).

Proszę potraktować sygnały jako ćwiczebne i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

sygnałyalarmower

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warmii i Mazur do udziału w konkursie informatycznym.

Szczegóły na stronie : http://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/2116-szlakiem-mikolaja-kopernika-zglos-swoj-udzial-w-konkursie