Punkt Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie zaprasza miłośników fotografii i nie tylko do udziału w XI edycji konkursu fotograficznego "Piękno Ziemi Braniewskiej".

Główne cele konkursu to: zachęcenie do poznania uroków Ziemi Braniewskiej, promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych Powiatu Braniewskiego.

Czekają atrakcyjne nagrody!!!

Termin i miejsce dostarczania prac to: 30 września 2020 r.   – Informacja Turystyczna w Braniewie, ul. Katedralna 7.

Patronat medialny: Nowiny Północy, Portal Braniewo.

Regulamin: http://www.it.braniewo.pl/files/Regulamin-2020.pdf

Konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie serdecznie zaprasza w sobotę 12 września na  "Spacer po Braniewie"

Wspólnie z przewodnikami PTTK Ziemi Elbląskiej Heleną i Czesławem Kozłowskimi poznamy kolejne zakątki naszego miasta. 

Start: plac przed biblioteką, godz. 14.00. Tematem będą braniewskie obwarowania miejskie.

Wrześniowy Spacer po Braniewie odbędzie się w ramach 28. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „Moja droga”.

W trakcie wydarzenia prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

spacer

Firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w związku z układaniem warstwy ścieralnej na drodze wojewódzkiej 504 całą szerokością jedni powstaną utrudnienia w komunikacji i czasowy brak przejezdności.

Terminy i odcinki planowanych prac:

- w dn. dzisiejszym tj. 28.08.2020r. na odcinku od obiektu mostowego nad rz. Bauda za skrzyżowanie z m. Garbina – czasowy brak przejezdności do m. Garbina

- w dn. 31.08.2020r. na odcinku od skrzyżowania m. Garbina do m. Stępień – czasowy brak przejezdności do m. Cielętnik

- w dn. 02.09.2020r. na odcinku od Fromborka do obiektu mostowego nad kanałem Kopernika

Roboty będą prowadzone w godz. 9-18.

Za utrudnienia przepraszamy.

strabag

 

Informuję, iż w dniu 1 września 2020 r., o godzinie 12:00, w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania , w celu upamiętnienia 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, na terenie Miasta Braniewa uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Syreny zostaną włączone na czas 3 minut , nadając akustyczny sygnał alarmowy (dźwięk ciągły - odwołanie alarmu).

Informację przekazuję w oparciu o zarządzenie nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r., w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Burmistrz Miasta Braniewa

Informacja w sprawie funkcjonowania szkół i przedszkoli Miasta Braniewa od 1 września 2020 r.

1. Przedszkola miejskie ( Nr 2 i Nr 4 ) oraz Żłobek Miejski funkcjonować będą przy zwiększonym reżimie sanitarnym. Przyjmowanie oraz odbieranie dzieci z poszczególnych grup wiekowych odbywać się będzie w różnych godzinach. Przeprowadzana będzie dezynfekcja pomieszczeń oraz znajdującego się w nich sprzętu. Wstęp rodziców na teren placówki zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP :

- rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września dla poszczególnych klas w różnych godzinach,

- od 2 września szkoła pracować będzie przy wzmożonym reżimie sanitarnym ( zostaną wydzielone klasy dla poszczególnych oddziałów szkolnych, funkcjonował będzie różnorodny system organizacji przerw śródlekcyjnych oraz rozpoczęcia zajęć). Wstęp na teren szkoły zostanie umożliwiony tylko rodzicom dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej :

- rozpoczęcie roku odbędzie się 1 września na terenie szkoły,

- od 2 września szkoła pracować będzie przy wzmożonym reżimie sanitarnym ( zostaną wydzielone klasy dla poszczególnych oddziałów szkolnych oraz funkcjonował będzie różnorodny system organizacji przerw śródlekcyjnych). Wstęp na teren szkoły zostanie umożliwiony tylko rodzicom dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.

4. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi :

- rozpoczęcie roku odbędzie się 1 września w różnych godzinach dla poszczególnych klas

- w dniach 2 – 4 września (środa – piątek) szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych (wewnętrzna organizacja pracy zgodna z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego),

- w dniach 2 – 4 września szkoła zapewni opiekę wychowawczą - zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zorganizować opieki.

- od 7 września szkoła funkcjonowała będzie stacjonarnie dla wszystkich klas przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

- Wstęp na teren szkoły zostanie umożliwiony tylko rodzicom dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.

Szczegóły funkcjonowania poszczególnych placówek oraz organizacji rozpoczęcia roku szkolnego dostępne będą na stronach internetowych danej szkoły / przedszkola.