zyczenia wojsko1

Uwaga – Mundurowi będą ćwiczyć!

W najbliższy wtorek, 20 sierpnia 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspólnie z 43 Batalionem Lekkiej Piechoty w Braniewie przeprowadzi ćwiczenia zgrywające „POGODOWY KRYZYS 2019”.

W tym dniu na terenie gminy Braniewie w okolicach miejscowości Nowa Pasłęka, Klejnowo, Rusy, Zgoda mieszkańcy będą mogli spotkać strażaków oraz żołnierzy WOT, którzy wspólnie będą realizować podgrywki całodniowych ćwiczeń. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz wyrozumiałość dla mundurowych.

Za ewentualne utrudnienia organizatorzy przepraszają.

SC1

W dniu 13 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców naszego miasta. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tomasz Sielicki Burmistrz Miasta Braniewa wręczył jubilatom medale oraz legitymacje za długoletnie pożycie małżeńskie.

Swoją rocznicę obchodzili Państwo:

- Teresa i Romuald Lachowicz,

- Bronisława i Stefan Bejda,

- Łucja i Tadeusz Dremo,

- Anna i Józef Jeziuk,

- Zofia i Ryszard Romaniuk.

Ponadto Szanowni Jubilaci otrzymali kwiaty oraz miły upominek. Podczas ceremonii zespół „Tęcza Warmii” uświetnił tą dostojną uroczystość. Nie zapomniano o tradycyjnym 100 lat, potem był czas na toast i życzenia.

Jubilatom gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych wspólnie spędzonych lat!

DSCF0070

DSCF0051

DSCF0053

DSCF0058

DSCF0060

DSCF0061

 

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje mieszkańców Braniewa o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Braniewa kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie :

- gazowe,

- elektryczne,

- pompy ciepła,

- z automatycznych kotłów,

- olejowe,

- oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (c.o.) i do sieci gazowej.

Druki wniosku oraz Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r. opublikowane są na stronie BIP Urzędu Miasta Braniewa.

Wnioski należy składać w sekretariacie (pokój Nr 16) Urzędu Miasta Braniewa, ul.Kościuszki 111, 14-500 Braniewo w terminie od 20 sierpnia 2019 roku do 18 września 2019 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję, powołaną przez Burmistrza Miasta Braniewa, według kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2019", adresowany do organizacji pozarządowych, bibliotek i domów kultury oraz nieformalnych grup dorosłych. Podmioty te mogą otrzymać dotację w kwocie 8 500 PLN na projekty służące wsparciu młodzieży w wieku 13-19 lat, realizowane w miejscowościach do 20 tys.mieszkańców. Nabór wniosków potrwa do 7 października 2019 r.

Więcej Informacji na stronie : https://rowop.pl/artykuly/632/regionalny-konkurs-grantowy-programu-rownac-szanse.html