Urząd Miasta w Braniewie informuje, iż zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2017 rok do 03 lutego 2017r. zgłoszono 6 propozycji zadań :

1. Łańcuch przeżycia – widzisz – reaguj i działaj !

2. Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Braniewie (teren przy byłym kąpielisku miejskim) poprzez wykonanie drobnej infrastruktury

4. Modernizacja pomieszczeń harcerskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży

5. Remont, modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie

6. Modernizacja PARKURU na terenie zabytkowej stajni – ul. Moniuszki 9 w Braniewie

Zapraszamy na spotkanie dotyczące korzyści  z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej, które odbędzie się 15 lutego 2017r..

W spotkaniu  wspólnie z W-MSSE wezmą również udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Departament Programów Europejskich, którzy przedstawią sposoby finansowania innowacji technologicznych (kredyt na innowacje technologiczne oraz Gwarancje PO IR). 

Szczegóły na plakacie 

Zaproszenie WMSSE

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”.

Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej w takich obszarach jak gospodarka, samorządność, media, kultura, nauka i technika.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, niepubliczne i publiczne szkoły wyższe oraz instytuty badawcze.

Termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 1 marca 2017 roku.

Więcej informacji na stronie : 

http://warmia.mazury.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci/9351-polska-i-czechy-wspolny-konkurs-wspolne-dzialania

W związku z rozpoczęciem naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo, zachęcamy do zgłaszania obiektów i atrakcji, z których będą mogli korzystać turyści podróżujący przez województwo warmińsko-mazurskie.

Na propozycje czekamy do końca lutego.

Więcej informacji na stronie :

http://warmia.mazury.pl/turystyka/9378-szukamy-miejsc-przyjaznych-rowerzystom

 

 

 

Problem zadłużenia Administracji Budynków Komunalnych wobec wspólnot mieszkaniowych sięga roku 2001, kiedy to dokonano umorzenia długów wszystkim, którzy nie płacili za lokale komunalne i socjalne. Wysokość tego umorzenia wynosiła wówczas około 600 tys. zł. Niestety było to tylko wirtualne umorzenie, ponieważ faktyczne obciążenie wobec wspólnot nie zostało spłacone. Od tamtej pory zadłużenie ABK rosło lawinowo, przez kolejne lata nie podjęto prób spłacania należności, wobec czego wspólnoty przestały realizować swoje zobowiązania wobec dwóch miejskich spółek: Wodociągów i MPECu.