"GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ Z PRZESTRZENIĄ - ŚLADAMI HISTORII BRANIEWA" Zapraszamy młodzież w wieku 14-18 lat do szerokiej interpretacji tematu i przelania pomysłu w film :) Zgłoszenia przyjmujemy od 05 do 23 września 2016 r.
Regulamin ze szczegółowymi informacjami oraz karta zgłoszeń dostępne na stronie internetowej Braniewskiego Centrum Kultury.

konkurs filmowy

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 17-21 września 2016 r. na terenie tutejszego województwa przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

komunikat

informacja

kondolencje

 

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęło w braniewskich szkołach podstawowych 1336 uczniów i 122 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Od 1 września prace rozpoczynają dwa przedszkola miejskie; Nr 2 na ul. Różanej i Nr 4 na ul. Sucharskiego. Trwają prace remontowe w zakresie utworzenia żłobka ( budynek przedszkola ul. Sucharskiego).Do miejskich przedszkoli będzie uczęszczać ok. 225 dzieci w 9 grupach przedszkolnych. W przedszkolu nr 2 będzie funkcjonowała jedna grupa więcej niż w roku ubiegłym. W związku ze zmianą przepisów w zakresie obowiązku szkolnego znacząco zmniejszyła się liczba uczniów którzy rozpoczną edukację w klasach pierwszych szkół podstawowych, większość dzieci 6 letnich pozostała w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych. W trzech szkołach podstawowych będzie łącznie 5 oddziałów klas pierwszych z 75 uczniami.Do dwóch gimnazjów będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać łącznie 617 uczniów.

Wyjątkowo uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny w SP Nr 3. Gościliśmy Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Senatora Jerzego Wcisłę, Wicewojewodę Sławomira Sadowskiego, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Karolinę Motykę Kozioł, Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga wraz z Wicestarostą Arturem Mieczańcem, a także przewodniczącego RM Dariusza Frąckiewicza.

rozpo5

Marszałek Senatu na inauguracji nowego roku szkolnego w Braniewie - materiał z wizyty na stronie senat.gov.pl

rozpoczecie4

 

 

flag 1wrzes

 

1 września 2016 roku przypada  77. rocznica wybuchu II wojny światowej  

oraz

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.